dagmarka1
19.06.13,14:28
vystavila som fa.zahranič. odberateľovi /EU/ ktorý prepravil tovar do Chorvatska podľa §47/vyvoz/ nemal by byť v súhrnnom výkaze?
KEJKA
19.06.13,14:36
upresni otázku, aký predmet dodania si fakturovala? teda čo si dodala?
zahraničný je mimo EU?
alebo ide o odberateľa z EU?
KEJKA
19.06.13,14:37
SV - tam uvádzaš služby dodané odberateľovi z EU