scooors
19.06.13,14:11
Dobrý deň , chcel by som sa informovať či sa dá nejakým spôsobom aspoň orientačne zistiť z katastrálnych úradov koľko spravili prevodov vlastníctva nehnuteľností za účelom aspoň orientačného vývoja realitného trhu napr v danom mesiaci ?

Sú tieto informácie nejako citlivé ? Aj keď by išlo len o veľmi hrubé číslo ? napr bolo urobených 4300 zmien na listoch vlastníctva a napr by mne mi dali číslo 4000 .

Je to informácia ktorú mi môžu poskytnúť za účelom zmapovania vývoju trhu alebo, ako takej mienky a ako sa hýbu nehnuteľnosti aj keď zmeny LV nemusia hneď znamenať predaj alebo kúpu nehnuteľností.

Ďakujem za každú odpoveď.
Ice dive
19.06.13,14:29
každý kataster je tzv. malé kráľovstvo... tj. niektoré ti toto info dajú iné nemusia...
no neviem, či by to bolo celkom presné zistenie... nakoľko sú aj dedičské konania, darovacie zmluvy a pod...
scooors
19.06.13,15:24
viem že to bude moc neobjektívne cislo ale ešte nejakú specifikaciu podla ktorej by som mohol zistit kolko sa predalo nehnutelnosti ? mam sa pýtať na priame cislo ? ci sa to nerozlisuje a vsetko sa zaraduje do " zmeny LV aj darovanie aj predaj aj dedenie ? " ?
Ice dive
19.06.13,21:52
každá zmena je vklad... a pod každým vlastníkom máš uvedené, akým titulom danú vec nadobudol... či kúpou, darovaním a pod...

ak ti ide o zistenie informácie ako sa hýbe trh s nehnuteľnosťami, skôr by som to riešil inak ako cez kataster... nehnuteľnosť je vec drahá t.j. je mizivé percento ľudí, ktorí kupujú nehnuteľnosť za hotovosť... takže skôr by som vychádzal zo štatistík NBS, pod ktorej dohľadom každá banka hlási koľko peňazí poskytla na hypotéky/úvery na bývanie v danom regióne za sledované obdobie a toto číslo následne vydelil priemernou cenou nehnuteľnosti...získaš údaj za dané obdobie a takto to môžeš spraviť za vybrané roky a uvidíš aký trend má realitný trh.... (a máš to očistené o prevody ako je darovanie/ dedičstvo....) - môže ti tam však spadnúť aj vyplácanie spoluvlastníkov... napr. ak sa niekto rozvedie alebo vypláca podieľ z dedičstva... čo je v podstate taká podieľová kúpa z donútenia....
draik
19.06.13,22:45
Ice Dive: Predovšetkýmmu tam spadne aj refinancovanie hypoték.
luja5
20.06.13,08:27
V jednotlivých mesiacoch roka môžu byť výkyvy. Spriemerované mesačné údaje si môžeš zistiť z výročných správ, ktoré doteraz vydávali všetky katastrálne úrady (pozn.: od 1.1.2013 boli KÚ zrušené = § 1 písm. h) zákona č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Výročné správy zvyknú obsahovať o.i. údaje za vklady (osobitne za došlé podania a osobitne za skončené podania), za geometrické plány, porovnanie za vybrané roky dozadu ... Údaje o návrhoch na vklad, aj o počte overených geometrických plánov, môžu ukázať obraz o vývoji realitného trhu. Výročné správy za rok 2012 i za predchádzajúce roky nájdeš na http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/kontrakty-vyrocne-spravy/.
Neviem, ako nutne by si to chcel po mesiacoch, ani akým spôsobom a v akých lehotách sa na správach katastra spracúvajú údaje za uplynulé mesiace. Výročné správy za rok 2012 boli vypracované len relatívne pred krátkou dobou. Možno pre získanie údajov podľa mesiacov by sa dal využiť zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, v takom prípade však predpokladám, že by to nebolo bezplatne (§ 3 = každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii, informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje; § 21 = informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi).
Mária27
20.06.13,20:00
Ale Správy katastra majú na jeseň zaniknúť!!!
Ice dive
20.06.13,21:12
Draik: no to máš pravdu, refinancovanie tam spadne tiež...
luja5
21.06.13,06:58
Len upresním k info od Ice dive - každá zmena nie je vklad, napríklad pri zdedení to nie je vklad, ale ide (len) o vykonanie zápisu údajov o právach k nehnuteľnosti na základe záznamovej listiny = osvedčenia o dedičstve. To pre orientáciu, ak by si zadávateľ témy pozeral aj tie výročné správy, ktoré som uviedla vo svojej odpovedi.