MySpace
19.06.13,14:52
Vzniká právo na odstupné, keď v práci človek robí vyše 20 rokov a začnú ho preradzovať na úplne inú pracovnú pozíciu? To si môžu dovoliť? Vtedy nevzniká právo na odstupné? To sa vlastne môže zamestnanec preradzovať a preradzovať až kým si to sám nerozmyslí a neodíde (vtedy je tuším už bez odstupného, keď sám odíde)?
KEJKA
19.06.13,16:41
máš pravdu, ak dáš ty výpoveď, nemáš nárok na odstupné.
S preradením na inú pracovnú pozíciu nemusíš súhlasiť, je potrebný dodatok k PZ podpísaný oboma stranami.