Majerová B.
20.06.13,06:05
Takže urobím výdaj zo skladu, nazvem ho "manko" a zaúčtuje sa to ako škoda? Moja účtovníčka tvrdila, že od tohto roku sa z tovaru po záruke musí odviesť dph. Ďakujem.
KEJKA
20.06.13,08:41
aký §?
ten § som žiadala v súvislosti s komentárom, ktorý je teraz kdesi na inom mieste.
tak radšej odcitujem "..........................moja účtovníčka inak.
Vraj z toho treba daň odviesť. Od tohto roka to vraj tak platí. "
Dav
20.06.13,09:15
Manko je úbytok http://sk.wikipedia.org/wiki/Manko , Ty robíš výdaj tovaru, ktorý je po záruke.
Majerová B.
20.06.13,09:31
Takže urobím výdaj tovaru ako výdaj zo skladu a potom z toho niečo platím? Teda dph? Som z toho jeleň. Jeden to hovorí tak, moja účtovníčka inak.
Vraj z toho treba daň odviesť. Od tohto roka to vraj tak platí. Neviem, čo s tým.ˇĎakujem.
Žabinka
20.06.13,09:49
Ja som nenašla nič o tom, že by sa menilo niečo od roku 2013 v súvislosti s tovarom po záruke a DPH. Prečítaj si toto, je to síce o liekoch, ale možno pomôže:
Expirovaný tovar (lieky)
Lieky, ktoré lekárne nakupujú s cieľom ďalšieho predaja, sa považujú v zmys*le § 17 ods. 9 opatrenia MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtov*níctva v znení neskorších predpisov, za tovar. Vyradenie liekov po lehote expirácie sa účtuje ako ostatný náklad. Z dôvodu špecifickej maloobchodnej činnosti vykonávanej lekárňami sa náklady súvisiace s vyradením liekov po lehote expirácie považujú za výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou lekární, pretože dôvodom ich vyradenia je skutočnosť, že lieky po lehote expirácie už nemajú žiadnu realizačnú hodnotu, nesmú sa ďalej predávať, nepredstavujú už žiadnu úžitkovú hodnotu. Nespĺňajú definíciu manka a škody. Z hľadiska DPH vyradenie liekov po lehote expirácie nepredstavuje dodanie tovaru, daňová povinnosť platiteľovi – lekárni, teda nevzniká.
Alebo si prečítaj toto: https://www.pp.sk/1566/Tovar-po-expiracii-z-danoveho-hladiska-_DUPP40923.aspx
Majerová B.
20.06.13,11:34
Ďakujem a ako to ešte vyznačím v tom sklade? A dostanem to von ako z účtovníctva? Som z toho jeleň.
KEJKA
20.06.13,11:54
lieky sú špecifikum, ostatný tovar okrem liekov je škoda.
Majerová B.
20.06.13,11:59
Povedala mi, že kedysi to platilo: ak mal niekto manko alebo tovar po záruke, bola diera v paragrafe a nič sa za to neplatilo a odpísalo sa to zo skladu. Teraz vraj treba zaplatiť dph minimálne z nákupnej ceny, keď mi ostal tovar po záruke. Takže zisťujem, ako to je, aby som ju vedela presvedčiť, že nemá pravdu. Netuším, ako to označiť vo výdaji zo skladu. Ďakujem.
KEJKA
20.06.13,12:04
a §, o ktorý sa opiera?
a ešte - nekončíš so živnosťou?
Majerová B.
20.06.13,12:11
Musím priznať, že chceme prejsť na s.r.o., hoci skutočne netuším, či je to výhodnejšie. Ale hrubý príjem je cez 5.000 mesačne posledné mesiace.
Paragraf mi nepovedala, asi ju treba vymeniť, teda účtovníčku. Takže sa snažím a zisťujem čo a ako, kým to urobíme. Už mám dosť tých jej slov: neviem to, zisti ti to.
Takže zisťujem. Potrebujem presný postup, čo s tým. A ďakujem.
KEJKA
20.06.13,12:27
ak končíš so živnosťou, tak zo zásob DPH musíš odviesť. To si v zadaní nespomenula.
Aj pri predaji /presune do sro musíš DPH odviesť.
a pri tej škode platí ako som napísala - nedaňový náklad ale bez nutnosti odviesť DPH.
Majerová B.
20.06.13,12:32
To viem, ale mne ide teraz konkrétne len o veci po záruke. Čo s tým účtovne, lebo sa idú zase robiť dph kvartálne a chcem to tam urobiť. Prechod na s.r.o.sa bude robiť až o mesiac. Ďakujem.
Keď sa bude tovar /krmivá/ presúvať na s.r.o., tak to tiež platí, že sa platí dph?
Majerová B.
20.06.13,13:05
Ako s tým účtovne, urobím výdaj zo skladu? Ako to označiť?
KEJKA
20.06.13,15:44
to už podľa možnosti softu - urobíš výdaj zo skladu napr. pod názvom expirácia-škoda. bude to pripočpoložka k základu dane
Tweety
20.06.13,15:48
Kejka tak ako? raz píšeš, že škoda, potom nie.
Tweety
20.06.13,15:50
Výdajku zo skladu s poznámkou- po expirácii zaúčtuješ do nákladov. Viď príspevok od Žabinky.
Majerová B.
20.06.13,16:56
Krásne ďakujem.
Tweety
20.06.13,17:14
Tiež.
Majerová B.
21.06.13,08:39
Takže sa to zdaní nakoniec? Už som úplne pomýlená. Nezaúčtuje sa to ako "ostatný náklad" ale ako čo? A dám tam aj cenu? Kupujem to z ČR, cena lieta podľa kurzu, vždy je iná.
šromo
22.06.13,20:12
KEJKA má pravdu, pozri jej príspevok
Majerová B.
24.06.13,15:07
Dobrý deň,
Ďakujem za radu ohľadne tovaru po expirácii. Chcem sa ešte informovať. Keď skončím so živnosťou, lebo chcem ísť na s.r.o., písali ste, že musím odviesť DPH, v účtovníctve sročky mi to urobí čo? Ďakujem. Lebo som z týchto vecí mimo.