alojzo
20.06.13,06:54
ak daňovník nemá prenajímanú nehnuteľnosť v príslušnom zdaňovacom období zaradenú vo svojom obchodnom majetku, môže si do daňových výdavkov uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku prenajímanej nehnuteľnosti, t.¤j. výdavky na energie a výdavky za ostatné služby súvisiace s prenájmom nehnuteľnost-môžete mi poradiť čo patrí medzi ostatné služby súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti?Nikde to nie je vysvetlené,ďakujem
cico29
28.01.14,21:58
Tu je odpoved priamo z fin spravy http://www.porada.sk/t231102-dan-z-prenajmu.html