Drahuš
20.06.13,09:11
Dostali sme výzvu na náhradu poistného plnenia, ktoré za nás uhradila Slov. kance.poisťovateľov. Škodu spôsobilo MV, ktoré v čase nehody nemalo uzavreté PZP. Ako zaúčtovať úhradu?