bertik1
25.06.13,09:24
SK platiteľ DPH vystavuje faktúru za dopravu pre SK platiteľa DPH. Predmetom faktúry je doprava tovaru zo SK do Nórska. Faktúra bude bez DPH, nakoľko Nórsko nie je členom EÚ. Uvádzam túto faktúru niekde do DP DPH? Ďakujem
Soňula
25.06.13,12:10
Ja tieto faktúry uvádzam v DP DPH na riadoch 15 a 17. Lebo tieto prepravy sú podĺa § 47.