Enyma
25.06.13,13:29
fa - hotovosť, doklad dobierka, na faktúre je uvedený iba dodavateľ , odberateľ nie je uvedený.Daňový úrad mi nemôže takúto fa vyhodiť z nákladov ?ďakujem za odpovede
tictac7
25.06.13,12:22
...ak je tam aj DPH, tak určite nemáš nárok na odpočet - nemá náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z.. Ak tam DPH nie je, nespĺňa náležitosti podľa Obchodného zákonníka. Takže, v žiadnom prípade takáto faktúra v účtovníctve nemá čo hľadať.
avalik
25.06.13,13:16
z akeho dovodu nie je na FA odberatel? ved ked zasielas na dobierku tak odberatela identifikovaneho mas.
Enyma
25.06.13,19:52
prvý krát sme z tejto veľkej firmy kúpili pivo, dostali sme fa bez oberateľa, napísané dobierka, lebo to doviezla prepravná firma - ktorá dáva PPD - prevzatie hotovosti, na otázku prečo nenapísali na fa odberateľa mi bolo odpovedané, že takýto doklad je ako z ERP a dávajú to všetkým zákazníkom, ktorí platia v hotovosti. Na fa je DPH a mi sme platcami DPH. Takže takúto fa nemôžem zaučtovať do učtovníctva ?
marjankaj
25.06.13,20:04
prvý krát sme z tejto veľkej firmy kúpili pivo, dostali sme fa bez oberateľa, napísané dobierka, lebo to doviezla prepravná firma - ktorá dáva PPD - prevzatie hotovosti, na otázku prečo nenapísali na fa odberateľa mi bolo odpovedané, že takýto doklad je ako z ERP a dávajú to všetkým zákazníkom, ktorí platia v hotovosti. Na fa je DPH a mi sme platcami DPH. Takže takúto fa nemôžem zaučtovať do učtovníctva ?
Ak si platila v hotovosti, tak ti boli povinní dať doklad z ERP. A nie doklad akože z ERP. Takýto doklad ti je na dve veci.
Mária27
26.06.13,06:28
prvý krát sme z tejto veľkej firmy kúpili pivo, dostali sme fa bez oberateľa, napísané dobierka, lebo to doviezla prepravná firma - ktorá dáva PPD - prevzatie hotovosti, na otázku prečo nenapísali na fa odberateľa mi bolo odpovedané, že takýto doklad je ako z ERP a dávajú to všetkým zákazníkom, ktorí platia v hotovosti. Na fa je DPH a mi sme platcami DPH. Takže takúto fa nemôžem zaučtovať do učtovníctva ?
Ak si platila v hotovosti, tak ti boli povinní dať doklad z ERP. A nie doklad akože z ERP. Takýto doklad ti je na dve veci.
A čo sa stane, ak tam odberateľa dopíše?
marjankaj
26.06.13,08:33
A čo sa stane, ak tam odberateľa dopíše?
To by šlo. Ale pri kontrole asi bude musieť zdôvodňovať.
§34 zákona o účtovníctve.

Ale aby to robila pravidelne sa mi akosi nevidí.

Oznámil by som dodávateľovi, že som sa bol informovať na DU, či je takáto faktúra v poriadku. Predpokladám, že rýchlo opraví tú faktúru.

§ 74
Obsah faktúry
(1) Faktúra vyhotovená osobou podľa § 72 musí obsahovať
b) meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,(!!!zmena nadobúda účinnosť 2.1.2013!!!)

Teda od 2.1.2013 musí na faktúre uvádzať aj IČDPH príjemcu? Dokonca aj keď ho príjemca nemá?

Kto navrhuje takéto zákony?
Stefan2005
26.06.13,08:36
...napísané dobierka, lebo to doviezla prepravná firma - ktorá dáva PPD ...

Ak si platila v hotovosti, tak ti boli povinní dať doklad z ERP. A nie doklad akože z ERP. Takýto doklad ti je na dve veci.

... už neplatí, že

Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou

(2) Povinnosť evidovať tržbu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na

a) predaj
.....
5. tovaru na dobierku

lebo ak vyššie uvedené znenie platí, tak nemusí dávať bloček z ERP !
marjankaj
26.06.13,08:49
Áno Stefan, tá dobierka mi akosi ušla.