cacka
26.06.13,11:56
Na 25.6.2013 bol manžel predvolaný do Bratislavy na Daňový úrad , kde bol vypočutý ako svedok v súvislosti s preverovaním dodávateľsko-odberateľských vzťahov jednej s.r.o.

V uvedenom predvolaní mu napísali, že "ako svedokovi mu podľa §12 ods.2 písm.a) patrí náhrada hotových výdavkov a ušlého zárobku. Tento nárok treba uplatniť súčasne s dokladmi, ktoré ho preukazujú do 5 pracovných dní po výsluchu inak nárok zaniká".

Citujem uvedené písmeno:
"b) osoba, ktorá má listiny a iné veci potrebné v súvislosti so správou daní, okrem osoby, ktorej práva a povinnosti sú týmito úkonmi súvisiacimi so správou daní dotknuté, patrí jej náhrada hotových výdavkov spojená s ich predložením; nárok je potrebné uplatniť u správcu dane, na ktorého výzvu sa na správe daní zúčastnila, súčasne s dokladmi, ktoré preukazujú uplatňovaný nárok, do piatich pracovných dní od predloženia, inak tento nárok zaniká, "

Keďže bývame cca 150 km od Bratislavy, tak by sme si chceli dať preplatiť PHM. Akou formou to máme urobiť? To im máme poslať nejaký cestovný príkaz?
Ďakujem vopred za radu.
Tweety
26.06.13,10:00
Napr. aj takto, cestovným príkazom s doložením všetkých dokladov.
cacka
26.06.13,10:46
Ďakujem Tweety.
Tweety
26.06.13,11:27
rado sa stalo