Majuška11
26.06.13,17:16
Manžel je SZČO, vlastní DP na prepravumateriálu. Z dôvodu nedostatku práce som odhlásila DP na mesiac máj. Na stránke DR som ale našla oznam z ktorého mi vyplýva, že daň subjekt vlastne musí platiť daň za celé obdobie bez ohľadu na to či má, alebo nemá prácu a teda odhlášky neplatia??? Pochopila som to správne??
Tweety
26.06.13,15:17
ÁNo, správne.
Majuška11
26.06.13,15:53
Tweety ďakujem, mám to brať že je to platné od jún 2013, kedy bol oznam vydaný, alebo sa to vzťahuje na celý rok.
Tweety
26.06.13,15:54
Platí to od začiatku, takže celé zdaňovacie obdobie.