Maxinka
27.06.13,10:24
Dodávateľ SR(platca DPH) vyrobil AL výrobky pre ČR odberateľa(platca DPH v CZ).
Musí mu ich ale zaviesť do ČR-montáž bude robiť česká firma.
- FA bude vystavená bez DPH za tovar?
- uvedie sa v Súhrnnom výkaze?
- pri prevoze do CZ sa musí vystaviť CMR alebo nejaký iný doklad?

Ďakujem :)
KEJKA
30.06.13,12:33
v tomto prípade je to predaj tovaru do CZ = intrakomunitárna dodávka, faktúra bez DPH. Dodávateľ musí mať relevantné doklady o doručení tovaru mimo SR.
Áno uvedie sa to v SV.
Maxinka
22.07.13,08:10
doplnok :)...aj za prepravu im vystavíme FA bez DPH ? (na základe §16)?
KEJKA
22.07.13,09:28
ved prepravu ako súvisiacu službu daj na tú istú faktúru.......
Maxinka
22.07.13,09:31
...zabudli sme ju tam zaúčtovať :( ..musíme vystaviť novú FA
(nedali podklad k vypracovaniu FA)..mali by sme tam napísať aj doprava SK-CZ-SK
Maxinka
22.07.13,10:38
Pri preprave tovaru pre zdaniteľnú osobu – miesto dodania je miesto, kde má príjemca služby sídlo (miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava) – § 15 ods. 1 ZDPH
V tomto prípade nie je podstatné, o akú prepravu ide (na akom území) – či je to preprava v rámci územia SR alebo preprava medzi členskými štátmi, resp. preprava tovaru súvisiaca s vývozom alebo dovozom tovaru. Podstatné je, že príjemca služby je zdaniteľná osoba, miesto dodania prepravnej služby sa potom nachádza v štáte tohto príjemcu.