dejlik
28.06.13,11:09
do kdy musí být schválená účetní závěrka, pokud je součástí výroční zprávy?
Děkuji
Adiks
28.06.13,19:58
Ak je ,aj ak nie je účtovná závierka súčasťou výročnej správy musí byť schválená najneskôr do šiestich mesiacov po skončení účtovného obdobia.
Stefan2005
28.06.13,20:59
možno došlo k zmene - už sa ma takéto veci netýkajú, ale keď sa mal na starosti aj takúto agendu, tak platilo toto:

Podľa § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka vzniká povinnosť obchodnej spoločnosti, ktorou je akciová spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným, predložiť účtovnú závierku na schválenie valnému zhromaždeniu do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. Ak akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným má účtovné obdobie kalendárny rok, vzniká predstavenstvu alebo konateľom povinnosť predložiť účtovnú závierku na schválenie najneskôr do konca júna po uplynutí účtovného obdobia. Ak valné zhromaždenie neschváli predloženú účtovnú závierku, Obchodný zákonník nestanovuje lehotu na schválenie účtovnej závierky valným zhromaždením.

citované zo: http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TPrintWithHeader.ascx&phContent=~/EDL/ShowArticlePrint.ascx&ArticleId=35067