Maria129
28.06.13,11:15
Prosím, o pomoc. Vie niekto niečo o tejto pomoci z Eu, ŠR? Potrebujem vedieť ako sa zaúčtuje úhrada platby od nich. Ak mi vie niekto pomôcť prosím poraddte,nikdy som sa s tým nestretla,a ani šéfka mi nevedela povedať viac lebo sama nevie. Ďakuejm
Andrej13
28.06.13,16:37
Predpokladám, že účtuješ v jednoduchom účte a príjemca je SZČO?
a_je_to
29.06.13,21:55
My sme mali De Minimis pred 3 rokmi. Šlo o dotáciu za vytvorenie pracovného miesta. Z dotácie sa uhrádzala časť mzdy a odvody za pracovníka, prijatého z úradu práce. Tie sa účtovali tak, akoby dotácia ani nebola. Ale príjem dotácie sa účtoval medzi ostatné príjmy. Každý mesiac sme museli dať žiadosť o mesačnú úhradu a predkladať dôkaz, fotokópiami dvojmo, že bola vyplatená čistá mzda a odvody, aj že všetko je zaúčtované v peňažnom denníku. Inak mesačnú dotáciu nepoukázali. Okrem toho každý štvrťrok hlásenie na MF SR, že sme dostali dotáciu.
mondes
29.06.13,22:12
Aj ja účtujem v JU dotáciu na prevádzkové náklady. Príjem tejto dotácie účtujem ako Iný zdaniteľný príjem v členení CHD - Dotácia na prevádzku. A každý kvartál kopec papierov a dokladov o úhrade a taktiež peňažný denník a čestné prehlásenia.
Keďže máme chránenú dielňu, tak mám vytvorené zvlášť stredisko na chránenú dielňu.