miska31
02.07.13,09:47
Ako sa prosím Vás účtuje o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti? ID 568/379??? Poistka je uzavretá na dobu určitú 23.4.2013-22.4.2014 (čiže asi cez 381,že?) Ďakujem pekne.
Jana Acsová
02.07.13,09:53
Čo sa týka nákladov tak 548 či? :-)
A samozrejme časové rozlíšenie, ak sa prelína rok tak ako uvádzate 381.
miska31
02.07.13,12:15
takže aj poistenie majetku a pzp áut sa účtuje na 548?
Jana Acsová
02.07.13,13:13
Poistenie prevádzkových rizík ide na 548. Poistenie finančných rizík ide na 568.