tofifka
02.07.13,10:54
Mám nájomnú zmluvu, kde FO prenajíma firme bytové priestory, kde v účele nájmu nie je špecifikované, že byt využíva zamestnanec, ale sú tam len vety o tom, že sa byt odovzdáva nájomcovi (firme). Mám presne vyčíslené mesačný nájom a mesačné zálohy jednotlivo za energie, komun.odpad, konces.poplatok, internet, služby spojené so správou bytu. Zaúčtovať to všetko na 518 alebo na 502, 538, .... ?V byte býva zamestnanec, ale nikde sa to v zmluve nespomína, je to len zmluva na bytové priestory - FO prenajíma firme.
Badko
02.07.13,13:44
ja dávam energie a všetky súvisiace náklady s prenájmom bytu na 518