abel
02.07.13,11:21
Slovenský podnikateľ sa v júni zaregistroval ako platiteľ DPH podľa §7a, a išiel robiť na farmu do Nemecka. Teraz vystavil nemeckému odberateľovi faktúru za vykonané služby. Pri zisťovaní IČ DPH mu odberateľ oznámil, že v Nemecku sú farmári od DPH oslobodení a Steuer-ID-Nr. nemá. Ako mám teraz zaslať súhrnný výkaz?
Jana Acsová
02.07.13,11:10
Slovenský podnikateľ nie je platiteľ. Je len osobou registrovanou pre daň. To ho neoprávňuje uplatňovať napríklad odpočty, čo prináleží platiteľovi dane za podmienok uvedených v § 49-51. Má pridelené IČ DPH, ktoré má používať pri poskytovaní a prijímaní služby s prenosom daňovej povinnosti podľa § 15/1 ZDPD, kde má povinnosť platiť daň príjemca. To je rozdiel oproti platiteľovi.

No a dostávame sa k meritu, mám za to, že služba "farmárčenia" v Nemecku sa v tomto prípade nemá na mysli. Mám za to, že slovenský podnikateľ začal vykonávať práce v Nemecku. A to nepatrí do súhrnného výkazu slovenského subjektu. Riadi sa nemeckým zákonom o DPH.