kahu
02.07.13,13:12
ahojte chcem sa spýtať, asi som sa dostala do poriadneho problému. Sme štvrťročným platcom DPH, a teraz som pozerala obrat za rok 2011 bol nejakých 115000 to bolo na DP za rok 2011, a za rok 2012 bol obrat 107000 tiež uvedené na daňovom priznaní. My sme už mali byť mesačnými platcami však, ako sa počíta tých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a počíta sa tam aj predaj majetku? Ďakujem
Jana Acsová
02.07.13,13:19
Do obratu nezahrniete príjmy z príležitostného predaja hmotného a nehmotného majetku a vybrané dodávky oslobodené od dane.

§4/9 Na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.
kahu
02.07.13,13:25
čo sa rozumie pod pojmom príležitostne predaný majetok?
marjankaj
02.07.13,13:39
A to ti je načo? Tam sa píše Hmotného majetku alebo nehmotného majetku a nie majetku.
Jana Acsová
02.07.13,13:46
Ak predávate potraviny alebo poskytujete služby, predaj auta bude príležitostný ... alebo starého PC alebo nehnuteľnosti atď.
kahu
02.07.13,13:56
ok my sme dopravná spoločnosť poskytujeme dopravné služby a máme tam predané jedno auto, ale nezaoberáme sa ich predajom. Takže ten rok 2011 bol celý výnosy za tovar ale rok v roku 2012 bol ten obrat 100800 ked odrátam predaj toho auta. Tak odkedy sme vlastne mali byť tými platcami, tá novelizácia o zmene zo štvrťročného na mesačného bola od 1.10.2012? Ďakujem