janulka54
02.07.13,17:42
Prosím o radu, mám bloček, kde je časť platená v hotovosti resp. stravnými lístkami a časť platobnou kartou. Neviem aký je najjednoduchší spôsob účtovania. ďakujem za rady
Jarka 1
02.07.13,15:54
Kto to platil - SZČO, zamestnanec a platobná karta bola k akému účtu?
janulka54
03.07.13,12:54
platil SZČO a platobná karta bola k firemnému účtu
Jana Acsová
04.07.13,09:26
Neviem o jednoduchom a jednoduchšom spôsobe účtovania. Pri platbe kartou platí účtovanie podľa § 12:

"5) Pri platbe platobnou kartou sa v peňažnom denníku odberateľa účtuje priebežná položka na strane výdavku v sume uhradenej platby a v členení podľa § 4 ods. 6 písm. e) alebo písm. g). Na základe výpisu z banky sa účtuje v deň zúčtovania platby výdavok z účtu v banke a priebežná položka na strane príjmu."

Týmto spôsobom postupujete pri účtovaní skutočnej úhrady. T.j. tej časti, ktorá bola platená platobnou kartou. Dôležité je to, či sa jedná o daňový alebo nedaňový výdavok.

Čo sa týka úhrady stravnými lístkami, tu sa nevyjadrím, nakoľko ste poskytli nedostatočné údaje. Neviem ani posúdiť korektnosť transakcie (neuvádzate, čo bolo predmetom nákupu). Predpokladám, že evidenciu stravných lístkov SZČO vediete, predpokladám v knihe cenín. A tam nastal aj úbytok.