Letko
03.07.13,09:37
Ahojte,

vedľajšia činnosť - zisk - prídel do SF
431/421 66,99

hlavná činnosť - strata - úhrada straty zo zisku budúcich období
431/428 -50 000,-

Je to tak správne?