Daduš K
03.07.13,13:30
Dobrá deň. Jedna spoločnosť nám poslala vízvu na zaplatení fa, ktorú neevidujeme v účtovníctve. Na našu výzvu nám poslala opis, jedná sa o fa z r. 2012. Môžeme si teraz uplatniť DPH keď sme ju obdržali alebo musíme podať opravné DPH.
Tweety
03.07.13,11:31
Nárok si uplatníte v období, v ktorom ste obdržali faktúru. Platí §51.
(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
Daduš K
03.07.13,11:48
a neplatí že iba do nonca roka? Môže byť to aj cez rok? je to dosť veľká suma
KEJKA
03.07.13,13:30
Tweety ti predsa odcitovala odstavec a máš to tam čierne na bielom. len to musí byť podľa uvedených písmenok, nepíšeš nič o tom, o akú faktúru sa jedná a za čo.
Daduš K
04.07.13,08:19
Ďakujem. A ako by ste riešili základ dane - stavebné práce týkajúce sa v r 2012. Myslím, že nemôžu byť nákladom 2013, keď boli v 2012. Nemalo by sa podať opravné DPH a následne opravne DP?
Tweety
04.07.13,09:25
Nie, zaúčtuj ich do obdobia roka 2013, veď v roku 2012 si o nich neúčtovala, pretože nebola faktúra. PS ako sa robila inventarizácia? Pri nej by bolo jasné, že faktúra chýba. Opravné DP sa podáva len do dátumu na riadne DP.
KEJKA
04.07.13,19:02
záleží, či tie stavebné práce boli v roku 2012 aj vyfakturované odberateľovi..................