miruka
04.07.13,09:31
Mám dve faktúry z Nemecka, ale nemecká firma fakturovala pod slovenským IČO DPH. Faktúra bola vystavená 31.5.2013, ale na dodacom liste je dátum 4.6.2013.Do ktorého obdobia dať tieto faktúry do 5/2013 alebo do 6/2013 ?
Jana Acsová
04.07.13,11:26
Ak fakturovali pod slovenským IČ, predpokladám, že uplatnili štandardný režim a teda predaj so slovenskou DPH. Odpočítanie dane je možné výlučne v prípade vzniku daňovej povinnosti. Ak viete, že tovar bol reálne dodaný 4.6.2013, daňová povinnosť predávajúcemu vznikne najskôr v júni a preto aj odpočet odberateľovi je najskôr v mesiaci jún. Iné je v prípade úhrady zálohovej faktúry. Tam by daňová povinnosť vznikla v deň úhrady a preto by bol možný aj skorší odpočet dane. Takže je rozhodujúce, či sa dátum vystavenia faktúry neviaže náhodou na prijatú platbu.
miruka
04.07.13,11:47
Dátum vystavenia faktúry sa neviaže na prijatú platbu. Len je ešte otázne, že kedy oni dajú tú faktúru do daňového priznania. Minulý mesiac sa mi stalo, že zahraničná faktúra bola vystavená v apríli a tovar prišiel v máji, Písala som do tejto firmy a oni odpísali, že oni dali túto faktúru do apríla. Ja si myslím, že v niektorých zahraničných firmách nevedia vystavovať faktúry.
Jana Acsová
04.07.13,14:29
To neriešte. Vy si musíte obhájiť vznik daňovej povinnosti ... a k tomu sa viažuce odpočítanie dane. Odpočet sa nemôže urobiť skôr ako vznikne daňová povinnosť.
miruka
05.07.13,21:52
Ďakujem pekne za rady.
miruka
10.07.13,21:18
Ešte raz som zisťovala, že kedy vlastne prišiel ten materiál. Pozerala som aj dodací list, ale nie je na ňom napísaný dátum dodania, ale je tam napísané po nemecky: plánovaný termín dodania 4.6.2013 a faktúra je vystavená 31.5.2013 a cmr-ku som nenašla. Teraz už naozaj neviem do ktorého mesiaca dať túto faktúru či do mája, alebo do júna keď ani ja neviem kedy ten materiál naozaj prišiel?