Daduš K
04.07.13,09:42
Konateľ ako občan nadobudol tovar, ktorý by chcel vložiť do s.r.o. Nemám v tom celkom jasno, či musí navýšiť imanie pri takomto vklade, a aký je správny postup pri zaučtovaní takéhoto prípadu?
Jana Acsová
04.07.13,08:08
Vklad je potrebné najskôr riešiť po stránke obchodnej ... t.j. vklad do základného imania. Jednou s možností je navýšenie ZI. Predmetné sa rieši v zakladateľských dokumentoch a následne cez obchodný register. Potom bude možné upresniť účtovanie.

Ak nechcete toto riešenie, potom možno hovoríme o "bezodplatnom vklade" teda dare, alebo hovoríme o predaji, kedy fyzická osoba predá svoj tovar s.r.o.

Musíte si niektoré z riešení vybrať, doriešiť dokladovo a potom možno riešiť účtovanie.
Daduš K
04.07.13,08:15
Ide o bezodplatný vklad čiže dar, takže môžeme hovoriť o dani z darovania následne? O predaji nieje možné hovoriť, keďže je to spol. založená v 5/2013. Lepšie by bolo asi riešenie navýšenia imania. Čo myslíte?
Jana Acsová
04.07.13,08:20
Daň z darovania nemáme myslím od roku 2004 :)
Jana Acsová
04.07.13,08:21
Predaj je možný kedykoľvek. Predáva FO a to pre s.r.o.. Zámerom predsa je, aby tovar využila s.r.o.. Doba predaja nie je limitovaná. Ak tovar existuje, môže ho predať jeho vlastník ... ak existuje ochotný kupujúci.