Jana-MT
05.07.13,16:14
Zistila som, že organizácia vlani zadala do majetku pri aktivácii nesprávnu hodnotu nehnuteľnosti. Samozrejme po uzávierke roku 2012. Jedná sa o významnú chybu. Akým spôsobom sa dá tento stav opraviť? Jedná sa o rozpočtovku
a_je_to
05.07.13,20:33
Zaúčtuj v tomto roku rozdiel v aktivácii. Ak mala byť celková hodnota opravenej dane vyššia, zaúčtuj namiesto 042/624 zápis 042/428, opravu zaradenia 021/042, aj rozdiel odpisov 428/081 a podaj dodatočné priznanie, bez výkazov závierky a poznámok. Opravené hodnoty iba opíšeš v poznámkach za 2013. Ak mala byť celková hodnota opravenej dane nižšia, tak zaúčtuj 042/624 mínusom, zaraďovačku 021/042 mínusom, aj 551/081 mínusom a dodatočné priznanie nemusíš podávať, ale rozdiely opíš v poznámkach.
Jana-MT
06.07.13,15:03
o dani neúčtujem, je to rozpočtovka, Jedná sa o pomerne veľký rozdiel, ktorý bol vlani nesprávne zadaný do 021, 353, a samozrejme obrovský rozdiel vo vlanajších odpisoch. Dá sa to nazvať jedine "brutálne zrýchlený odpis". Momentálne je nehnutelnosť takmer zpolovice odpísaná a to je len rok zaradená do majetku.