Sweeto
09.07.13,06:22
Dobrý deň, ak je firma platiteľ DPH je možné si DPH vrátiť pri zúčtovaní. Našiel som, ale niektoré obchody, u ktorých sa dá kupovať tovar už rovno bez DPH, pokiaľ je firma registrovaná ako platiteľ. Chcem sa spýtať, keď firma nakúpi rovno bez DPH má nejakú navyše povinnosť oproti prvej možnosti resp. v čom je rozdiel? Ďakujem.
tictac7
09.07.13,05:02
Ak si registrovaný ako platiteľ dane a obstaráš tovar alebo služby od iného platiteľa dane registrovaného mimo SK, tento Ti tento toavar alebo služby poskytne bez DPH. Tvojou povinnosťou je takto dodaný tovar, resp. služby "samozdaniť", teda v DP k DPH za príslušné obdobie uvedieš to uvedieš aj na vstupe, aj na výstupe. Vplyv na Tvoju daňovú povinnosť voči ŠR to nebude mať žiadnu.