mondes
09.07.13,09:57
Pridávam súvislú otázku, nakoľko mi nie je jasná jedna vec, a to:
V jednom článku som našla, že aké sú rozdiely medzi kúpou auta na úver a na leasing. A z neho vyberám:
Ak využijete úver, môžete ťažiť z nasledujúcich výhod:

vlastníctvo vozidla - stávate sa majiteľom automobilu okamžite, to prináša nasledovné výhody:

... ale, aj môj klient si zobral úver z ČSOB leasing, a.s. a teraz pozerám do techničáku a je tam uvedené, že vlastníkom vozidla nie je klient, ale ČSOB. Teraz už tomu fakt nerozumiem. DPH mu uplatňujem celé. Ako zistím, či ide o leasing, alebo o úver?
Tweety
09.07.13,10:00
ÁNo, nie je vlastníkom, pri finančnom lízingu vlastníkom bude vtedy, keď splatí lízing. Ako zistíš? Zo zmluvy.
marjankaj
09.07.13,10:04
mondes
09.07.13,11:07
Ale môj klient bral auto na úver, aspoň mi to takto tvrdil, mám fa. z ČSOB za spracovateľský poplatok spotrebného úveru. A v techničáku má uvedené, že nie je vlastníkom.
mondes
09.07.13,11:08
Z vášho linku vyberám:

Vlastníctvo obstarávaného predmetu – analyzovaním tohto faktora môžeme jednoznačne na prvé miesto postaviť obstaranie majetku prostredníctvom úveru. Dôvodom je, že v momente, keď banka poskytne dlžníkovi peňažné prostriedky, dlžník môže bezodkladne uskutočniť svoju investíciu a obstarať potrebný majetok. Majetok je tak obstaraný prostredníctvom kúpy, čím sa dlžník stáva vlastníkom obstaraného majetku v momente zaplatenia obstarávacej ceny.

Teda pri úvere by mal byť vlastníkom nájomca. Či?

Prosím Vás o ujasnenie. Keďže klient má zmluvu s ČSOB leasing o spotrebnom úvere, tak by nemal byť po správnosti vlastníkom auta klient? Pretože ja som si to takto vysvetlila a teraz som mimo. Vdaka.
Tweety
09.07.13,11:40
Pri úvere sa stáva majiteľom hneď pri prevzatí majetku. Veď o tom sa tu už písala viac ako dosť.
marjankaj
09.07.13,12:19
Aké celé DPH uplatňuješ?Z akého dokladu? Aká je to zmluva?(malo by to tam byť uvedené.
mondes
09.07.13,13:03
No veď o tom píšem. Klient bral auto na úver od čSOB leasing. Ja mám k dispozícii faktúru od čsob za spracovateľský poplatok vo výške cca. 2100 Eur a faktúru od predajcu spoločnosti vo výške cca. 35 000 Eur, s rozpisom DPH, ktorú som mu aj uplatnila. A teraz mám pred sebou techničák, kde je uvedené, že vlastníkom je čsob. Nemal tam byť uvedený klient?
mondes
09.07.13,13:04
Klient bral auto na úver od čSOB leasing. Ja mám k dispozícii faktúru od čsob za spracovateľský poplatok vo výške cca. 2100 Eur a faktúru od predajcu spoločnosti vo výške cca. 35 000 Eur, s rozpisom DPH, ktorú som mu aj uplatnila. A teraz mám pred sebou techničák, kde je uvedené, že vlastníkom je čsob. Nemal tam byť uvedený klient?
marjankaj
09.07.13,13:06
Kto je na tej faktúre uvedený ako dodávateľ a odberateľ?
Na základe čoho ti CSOB prenajíma to auto?
mondes
09.07.13,13:15
Na fa od čsob je dodávateľ čsob a odberateľ klient. Ale tu ide len o spracovateľský poplatok. Ale mám aj fa od predajcu auta, ktorý je uvedený na fa ako dodávateľ a odberateľ je môj klient. A DPH z tejto fa od predajcu som si uplatnila, resp. som chcela uplatniť, nakoľko pri úvere sa môže uplatniť celá DPH. Len ma mätie ten techničák, že vlastníkom auta je čsob. A na základe čoho čsob prenajíma auto, tak to presne neviem, tuším na základe nejakej zmluvy, ktorú ale nemám zatiaľ k dispozícii, musím volať. No aj tak nechápem, prečo je v TP uvedený ako vlastník čsob.
mondes
09.07.13,13:40
Takže dopĺňam svoju odpoveď. Klient má ešte u seba zmluvu s čsob o spotrebnom úvere, takže ide o úver, avšak trošku si ten úver čsob ošetrila a vlastníkom je ona až do splatenia tohto úveru, nakoľko to zákazníci to vlastníctvo využívali a autá predávali ešte počas splácania uverov. Takže sa opýtam pre istotu, na základe týchto dokladov, ktoré mám k dispozícii, môžem si uplatniť celú DPH, však? Ďakujem veľmi pekne.
Tweety
09.07.13,14:19
Podstatné je to, či máš faktúru na spoločnosť, SZČO, ak áno, uplatníš si odpočet na základe fa vystavenej na spoločnosť.
mondes
09.07.13,14:22
Aha, chápem, áno fa od predajcu áut je vystavená na szčo.
A pri leasingu predajca áut vystavuje fa leasingovej spoločnosti? Pretože to som nevedela.
Tweety
09.07.13,14:27
Nie, tiež na spoločnosť, veď tá obstaráva MV.
mondes
09.07.13,14:31
Tak potom rozdiel je len vo formulke "spotrebný úver" alebo leasing?
Tweety
09.07.13,14:32
ÁNo, a lízing ešte môže byť finančný a operatívny.
mondes
09.07.13,14:43
No konečne som sa dopátrala k tomu, čo potrebujem. Ja som vedela, že ak sa kupuje auto na úver, je možné si uplatniť celú DPH, kdežto pri leasingu nie. A vedela som aj to, že pri úvere sa kupujúci stáva vlastníkom hne´d pri obstaraní, kdežto pri leasingu nie. Ale ten techničák ma zmiatol v tom, že som si bola istá, že auto je na úver, ale v TP bol uvedený vlastník čsob. Takže ak by v zmluve od čsob bol uvedený leasing, tak v tom prípade si nemôžem uplatniť celú dph naraz. Ok? A srdečná vďaka ti tweety.
marjankaj
09.07.13,14:46
Ak by tam bola uvedená CSOB a nie ty, tak si nemôžeš uplatniť žiadnu DPH z tej faktúry.
mondes
09.07.13,17:22
Myslíš na faktúre od predajcu áut, však?