opelKA
09.07.13,13:16
môže neplatca dph vystaviť fa za opakované plnenie /internet/ jednou fa napr. za obdobie od 1-12/2013, keď paušálne platby prijíma od odberateľov mesačne? alebo je povinnosť neplatcu dph vystavovať faktúry každý mesiac opakovane.
V prípade vystavenia faktúry za opakované plnenie môžem fakturovať sumu paušálu x počet mesiacov do konca kalendárneho roka, s tým , že rozpíšem jednotlivé paušálne sumy po mesiacoch s termínmi splatnosti na faktúre za každý mesiac.
Môže to byť takto? ďakujem