Timush
09.07.13,13:18
Viete mi niekto poradiť s takou vecou že: prišla faktúra za telefón, ktorá nebola uhradená, ale zaradená do účtovníctva áno. Následne prišla ďalšia faktúra, v ktorej bola suma aj z tej prvej aj suma za ďalší mesiac, ale tá už bola uhradená. To znamená, že kvázi bola uhradená aj tá prvá v tej druhej, ale ako to mám zaúčtovať, lebo teraz mi tá prvá svieti ako nevyplatená. Ďakujem.
Tweety
09.07.13,12:20
Zaúčtovala si teda obidve? Ak áno, jedna je tam naviac. Ale určite na tej druhej je len info o neuhradení tej prvej. Toto prosím doplň, ako si to účtovala......

Timush (Dnes 18:25) Zaradila som do účtovníctva obidve. Druhá prišla so spočítaním tej starej aj novej dokopy a tak bola aj uhradená

Vystornovala by som na tej druhej tú info,o neuhradení prvej (,to nie je doklad, ktorý treba zaúčtovať) ostalo by teda len účtovanie ďalšieho mesiaca a úhradu(časť) by som priradila k tej prvej. Samozrejme ak ste platiteľmi dph, treba podať DDPlebo ste si uplatnili viac, ako ste mali.
mondes
09.07.13,12:28
Ja by som tú úhradu druhej faktúry rozdelila na 2 a časť úhrady by som spárovala s prvou faktúrou a zvyšnú časť druhej faktúry by som nechala, len by om opravila výšku v záväzkoch tej druhej fa, aby to sedelo s úhradou.
tictac7
09.07.13,12:29
si si istá, že to druhé, čo si účtovala je faktúra? Nie je to len príloha k faktúre - informácia - stav Tvojho účtu, kde je nová + stará neuhradená faktúra?
marjankaj
09.07.13,12:32
Pochybujem, že by telefónna spoločnosť vystavila dvakrát tú istú faktúru a aj dvakrát odviedla DPH.:(
Stefan2005
09.07.13,13:50
áno, často sa stretávam s faktúrami od operátora, kde je v rámci sumarizácie úhrad uvedená suma nielen aktuálnej faktúry, ale i nedoplatkov za predchádzajúce... preto kontrole a obsahu faktúr treba venovať pozornosť, aby sa nestalo to, čo v tomto prípade - zaúčtovala sa nie suma faktúry, ale rekapitulácia neuhradených faktúr.... to znamená, že treba zmeniť sumy účtovania faktúry za správne sumy.

dodatok k otázke v komentári
... všetky možnosti úprav sú limitované - dané programom, ktorý používaš... ak u neplatcu náhodou nahodím jednu faktúru 2x, tak ju jednoducho vymažem a urobím prípadnú korekciu úhrady na základe VS a nič nemusím riešiť
Timush
09.07.13,15:25
Zaradila som do účtovníctva obidve. Druhá prišla so spočítaním tej starej aj novej dokopy a tak bola aj uhradená.
Timush
09.07.13,15:26
Čiže výpis, kde to bolo platené, dám istú časť na tú prvú faktúru a zvyšnú časť dám na tú druhú, a hodnotu tej druhej prepíšem, len za ten jeden mesiac, dobre rozumiem?
Timush
09.07.13,15:27
Prišlo to ako faktúra, kde boli obidve čiastky dokopy.
Timush
09.07.13,15:28
Prvá prišla ,,normálna,, a druhá prišla ako súčet tej prvej + ten daný ďalší mesiac.
Timush
09.07.13,15:30
Mám teda spraviť to, čo som odpovedala na komentár od mondes??
Tweety
09.07.13,15:41
Doplnila som pôvodný príspevok, odpoveď prosím pozri.
Timush
09.07.13,15:46
Nie sme platiteľmi dph. Takže sumu na výpise rozdelím medzi obidve faktúry a druhú prepíšem na sumu, len za ten druhý mesiac čo bolo že? :)
Tweety
09.07.13,15:47
Myslíš úhradu? Áno, jednu rozdelíš na obe faktúry.
Timush
09.07.13,15:48
Nebola som si istá. Veľmi pekne ďakujem moc mi to pomohlo ;)
mondes
09.07.13,16:33
Z tej druhej odrátaš sumu rovnajúcu sa prvej faktúre a spáruješ úhradu s prvou faktúrou. A v záväzkoch ssi opracvíš výšku tej druhej faktúry, aby ti sedel ten zvyšok úhrady so záväzkom. Dúfam, že chápeš.
mondes
09.07.13,16:34
Presne tak.