macelka
09.07.13,14:19
Dobrý deň,
prosím Vás o radu: máme stavbu po kolaudácii obstaranú dodávateľským spôsobom. Stavba sa skladá z niekoľkých stavebných objektov, inžinierskych sietí, spevnených plôch, technológie.
Stavebné objekty spolu súvisia, aj keď sú to samostatné stavby, jedna bez druhej nemá význam, preto ich chcem zaradiť ako jeden súbor vrátane IS.
1.Je možné zaradiť a odpisovať stavby ako súbor?
Technológia má viac častí, okrem strojov sem patria napr. aj elektroinštalácia, vzduchotechnika, plynovody, rozvody vykurovania technológie,..., ktoré chcem tiež zaradiť ako súbor hnuteľných vecí, keďže samostatne by nič nefungovalo.
Okrem stavebných nákladov som na 042 účtovala aj náklady na technický dozor stavby, úroky z investičného úveru, projekty, inžiniersku činnosť, kolky...
2. Ako rozpočítam tieto náklady - percentuálne medzi stavebnú a technologickú časť?
Stavba bola 3 mesiace v skúšobnej prevádzke, teraz už máme riadnu kolaudáciu, ale zatiaľ ju nemáme zapísanú na LV.
3. S akým dátumom zaradím stavbu?
Vopred som vďačná za každú odpoveď, pretože už som toho množstvo preštudovala a našla som protichodné názory.