ekomart
10.07.13,08:36
Základ dane o nesp. zásoby som neupravil, chyba č. 1, zásob zostal asi za 3500EUr, tržby boli asi 12tis. EUR