xpetruskax
10.07.13,10:08
Ahojte, prosím Vás nemá náhodou niekto preloženú účtovú osnovu pre Rusko? Alebo nemá náhodou niekto priradené ruské účty k našim slovenským?

Zavádzame ďalšiu krajinu a potrebovala by som spraviť nejaký prevodový mostík medzi ruskou a slovenskou účtovnou osnovou.

Ďakujem pekne za odpoveď a pomoc.
srska
10.07.13,10:16
ujovi ivanovi googlovičovi pošepkaj: "План счетов 2013" a potom keď googlovič nájde čo potrebuješ, bachni prstom po pravom tlačítku myši a daj (ak je problém s ruštinou): translate this page with google translate
Richard
10.07.13,10:32
Účtová osnova pre podnikateľov v roku 2013

Sekcia účtovej osnovy:

Časť I. Dlhodobý majetok
Oddiel II. Výrobné zásoby
Časť III. Náklady na výrobu
Časť IV. Hotové výrobky a tovar
Oddiel V. Hotovosť
Oddiel VI. Výpočty
Oddiel VII. Kapitál
Časť VIII. Finančné výsledky

Nie.
Názvy účtov
typ
Detail účet


Časť I. Dlhodobý majetok
01
Dlhodobý majetok
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


02
Odpisy dlhodobého majetku
Pasívne
Regulačné, contra
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


03
Výhodná investícia do hmotného majetku
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


04
Dlhodobý nehmotný majetok
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


05
Amortizácia nehmotného majetku
Pasívne
Regulačné, contra
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


07
Zariadenie musí byť inštalovaná
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


08
Investície do dlhodobého majetku
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


08-1
Land Acquisition
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


08-2
Obstaranie prírodných zdrojov
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


08-3
Výstavba stálych aktív
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


08-4
Obstarania nehnuteľností, strojov a zariadení
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


8.5
Nákup dlhodobého nehmotného majetku
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


08-6
Preklad mladých zvierat v hlavnom stáda
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


08-7
Obstaranie dospelých zvierat
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


09
Odložené daňové pohľadávky
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


Oddiel II. Výrobné zásoby
10
Materiály
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


10-1
Surovín a materiálov,
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


10-2
Zakúpené polotovary a komponenty, štruktúry a komponenty
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


10-3
Palivo
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


10-4
Obaly a obalové materiály
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


10-5
Náhradné diely
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


10-6
Ostatné materiály
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


10-7
Materiály uvedené v spracovateľskom smere
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


10-8
Stavebné hmoty
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


10-9
Zariadenia a spotrebiče pre domácnosť
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


10-10
Zvláštne vybavenie a uniforma skladom
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


10-11
Špeciálne zariadenie a špeciálne oblečenie v prevádzke
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


11
Každý chovateľ a krmiace
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


14
Opravných položiek k hmotnému majetku
Pasívne
Regulačné, contra
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


15
Verejné obstarávanie a obstaranie hmotného majetku
Aktívne
Kalkulácie, inventarizácia
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


16
Odchýlka v hodnote dlhodobého hmotného majetku
Aktívne Pasívne
Regulačné, kontrárne - ďalšie
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


19
Daň z pridanej hodnoty k nadobudnutému majetku
Aktívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


19-1
Daň z pridanej hodnoty na obstaranie dlhodobého majetku
Aktívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


19-2
Daň z pridanej hodnoty o robených nehmotných aktív sa
Aktívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


19-3
Daň z pridanej hodnoty k nadobudnutému zásob používaný vo výrobe
Aktívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


Časť III. Náklady na výrobu
20
Hlavné výrobné
Aktívne
Kalkulácie, inventarizácia
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


21
Polotovary vlastnej výroby
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


23
Sekundárna produkcia
Aktívne
Kalkulácie, inventarizácia
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


25
Výrobné náklady
Aktívne
Kalkulácie, kolektívne - distribúcia
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


26
Všeobecné prevádzkové náklady
Aktívne
Kalkulácie, kolektívne - distribúcia
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


28
Manželstvo vo výrobe
Aktívne Pasívne
Kalkulácie, kolektívne - distribúcia
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


29
Productions služieb a zariadení
Aktívne
Kalkulácie, inventarizácia
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


Časť IV. Hotové výrobky a tovar
40
Výstupom produktov (práca, služby)
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


41
Tovar
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png
41-1
Tovar je na sklade
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


41-2
Maloobchodný tovar
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


41-3
Kontajnery na tovar a nezaťažená
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


41-4
Zakúpené výrobky
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


43
Hotové výrobky
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


44
Predajné náklady
Aktívne
Kalkulácie, kolektívne - distribúcia
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


45
Tovar odoslaný
Aktívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


46
Dokončenej fázy na nedokončených prác
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


Oddiel V. Hotovosť
50
Hotovosť
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


50-1
Pokladník organizácie
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


50-2
Prevádzkové hotovosť
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


50-3
Menové nástroje
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


51
Bežné účty
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


52
Devízové ​​účty
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


55
Zvláštne bankové účty
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


55-1
Akreditívov
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


55-2
Šekové knižky
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


55-3
Vkladové účty
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


57
Prevody v ceste
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


58
Finančné investície
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


58-1
Akcie a podiely
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


58-2
Dlhové cenné papiere
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


58-3
Poskytnuté úvery
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


58-4
Vklady v rámci partnerstva
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


59
Opravných položiek k majetku
Aktívne
Regulačné, contra
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


Oddiel VI. Výpočty
60
Platby dodávateľom a zmluvným partnerom
Aktívne Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


62
Osady s odberateľmi a zákazníkmi
Aktívne Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


63
Opravné položky k pochybným pohľadávkam
Pasívne
Regulačné, contra
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


66
Krátkodobé výpožičky
Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


67
Dlhodobé úvery a iné zdroje financovania
Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


68 DPH
Výpočty daní a poplatkov
Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


68 PIT
Výpočty daní a poplatkov
Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


68 NPAD
Výpočty daní a poplatkov
Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png
68 Daň z príjmov
Výpočty daní a poplatkov
Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png
68 Daň z predaja
Výpočty daní a poplatkov
Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


69
Výpočty v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnej starostlivosti
Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


69-1
Výpočty na sociálne poistenie
Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


69-2
Výpočet dôchodkového systému
Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


69-3
Výpočty povinného zdravotného poistenia
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


70
Platby zamestnanci o mzdách
Aktívne Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


71
Mzdy
Aktívne Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


73
Osady sa zamestnanci na ostatných transakcií
Aktívne Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


73-1
Výpočty z úverov
Aktívne Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


73-2
Osady na náhradu materiálnej škody
Aktívne Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


75
Osady s akcionármi
Aktívne Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


75-1
Osady z vkladov v autorizovaných (podiel) kapitálové
Aktívne Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


75-2
Výpočty príjmov platieb
Aktívne Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


76
Osady s rôznymi dlžníkmi a veriteľmi
Aktívne Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


76-1
Osady pre poistenie majetku a osôb
Aktívne Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


76-2
Likvidácia poistných udalostí
Aktívne Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


76-3
Výpočty v dôsledku dividend a iných príjmov
Aktívne Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


76-4
Výpočty na uloženej čiastky
Aktívne Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


76-5
Osady s dlžníkmi a veriteľmi
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


77
Odložené daňové záväzky
Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


79
Vnútornej dohody
Aktívne Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


79-1
Výpočty na vybrané vlastnosti
Aktívne Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


79-2
Vysporiadanie bežných transakcií
Aktívne Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


79-3
Výpočty týkajúce sa zmluvy o správe trustového majetku
Aktívne Pasívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


Oddiel VII. Kapitál
80
Základný kapitál
Pasívne
Sklad
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png
81
Vlastné akcie (akcie)
Aktívne
Sklad
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


82
Kapitálové rezervy
Pasívne
Sklad
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


83
Ďalšie splatený kapitál
Pasívne
Sklad
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


84
Nerozdelený zisk (neuhradená strata)
Aktívne Pasívne
Sklad
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


86
Špeciálne financovanie
Pasívne

http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


Časť VIII. Finančné výsledky
90
Odbyt
Aktívne Pasívne
Porovnajte
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


90-1
Príjem
Aktívne Pasívne
Porovnajte
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


90-2
Náklady na predaj
Aktívne Pasívne
Porovnajte
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


90-3
Daň z pridanej hodnoty
Aktívne Pasívne
Porovnajte
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


90-4
Spotrebné dane
Aktívne Pasívne
Porovnajte
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


90-5
Vývozné clá
Aktívne Pasívne
Porovnajte
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


90-9
Zisk / strata z predaja
Aktívne Pasívne
Porovnajte
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


91
Ostatné výnosy a náklady
Aktívne Pasívne
Porovnajte
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


91-1
Ostatné výnosy
Aktívne Pasívne
Porovnajte
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


91-2
Ostatné náklady
Aktívne Pasívne
Porovnajte
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


91-9
Saldo ostatných nákladov a výnosov
Aktívne Pasívne
Porovnajte
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


94
Manká a škody z poškodenia majetku
Aktívne Pasívne
Kalkulácie, kolektívne - distribúcia
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


96
Rezervy na záväzky
Pasívne

http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


97
Náklady budúcich období
Aktívne

http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


98
Výnosy budúcich období
Pasívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


98-1
Príjmy v budúcich obdobiach
Pasívne
Kalkulácie, kolektívne - distribúcia
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


98-2
Splatné príjmy
Pasívne
Kalkulácie, kolektívne - distribúcia
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


98-3
Nadchádzajúce príjmy vynikajúce nedostatky zistené v posledných niekoľkých rokoch
Pasívne
Kalkulácie, kolektívne - distribúcia
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


98-4 City
Rozdiel medzi sumou majú byť pokryté z vinníkov, a náklady na nedostatky hodnoty
Pasívne
Kalkulácie, kolektívne - distribúcia
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


99
Zisky a straty
Aktívne Pasívne
Finančné - Scoring
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


Off-bilančnej účet
001
Najatý majetok
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


002
Položky zásob prijal pre skladovanie
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


003
Materiály prijaté na recykláciu
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


004
Tovar prijaté na zákazku
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


005
Zariadenie prijaté na inštaláciu
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


006
Účtovné formy
Aktívne
Súpis
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


007
Odpísané dlhy insolventné dlžníkmi
Aktívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


008
Záruky prijaté
Aktívne
Vypočítaná
http://www.buhscheta.ru/images/lupa.png


009
Záruky vydané
Aktívne
Vypočítaná