kajab
10.07.13,12:34
V zákone o cestovných náhradách sa píše, že ak zamestnanec nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom. Hľadala som to ich stránke, ale našla som len priemerné ceny týždenné a mesačné. Kde sú tam denné ceny? ďakujem
a_je_to
10.07.13,13:37
To, čo si našla, musí pre potrebu preukazovania stačiť. Nesnaž sa hľadať to, čo nie je. Aj pre metodiku zisťovania a zverejňovania, aj pre potrebu užívateľov týždenné prehľady postačujú. Kľudne použi to, čo si našla.