Jezko8
10.07.13,18:08
Vyhral som notebook a známa mi povedala, že treba zaplatiť daň. Keďže jeho hodnota nie je vyššia ako 350 € (síce som nedostal o tom žiadny doklad od spoločnosti, v ktorej som súťažil), tak asi pri podávaní dane to nebude treba riešiť, ale neviem čo s daňou do zdravotnej poisťovne. ďakujem
Rozalka
10.07.13,16:25
Pokiaľ to nebude uvedené v daňovom priznaní, ani odvodov ZP sa to netýka.
ivka70
10.07.13,16:37
Ale vyhlasovatel sutaze je povinny ti dat potvrdenie o cene vyhry, aby si mal podklad, preco si to nezaradil/zaradil do danoveho priznania.
Monika Kováčová
10.07.13,17:31
Zákon o dani z príjmov: §9 Príjmy oslobodené od dane
ods. 2 písm. l a m
Od dane sú oslobodené aj

l) výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov, 56) a obdobné výhry zo zahraničia
m) prijaté ceny alebo výhry neuvedené v písmene l) v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru; cenou alebo výhrou sa rozumie

1. cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, okrem odmeny zahrnutej do tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je súčasťou tejto ceny,
2. výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania,
3. cena zo športovej súťaže, pričom od dane nie sú oslobodené ceny zo športových súťaží prijaté daňovníkmi, ktorých športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§ 6),

v § 8 Ostatné príjmy sa uvádza:
(10) Z príjmov podľa odseku 1 písm. i) a j), okrem nepeňažnej výhry alebo ceny, plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky sa daň vyberá podľa § 43. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny je prevádzkovateľ alebo organizátor hry, súťaže alebo žrebovania povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady prevádzkovateľa alebo organizátora hry, súťaže alebo žrebovania, alebo poskytovateľa výhry alebo ceny. Ak v cene z verejnej súťaže je zahrnutá odmena za použitie diela alebo výkonu, zníži sa táto cena o sumu pripadajúcu na túto odmenu, pričom táto suma sa zahrnie do príjmov uvedených v § 6.

Ak budeš mať potvrdenie od usporiadateľa súťaže, že hodnota výhry je menej ako 350 EUR, je tento príjem oslobodený, a preto nebude uvedený v Daňovom priznaní. Z oslobodených príjmov - t.j. z príjmov, ktoré nie sú v DP sa zdravotné poistenie neplatí.
veronikasad
10.07.13,17:34
Odkial vieš, že cena je nižšia, keď si nedostal žiadny doklad ?