ninuška
22.07.13,18:28
Sro, plátca dph vykonáva služby v EÚ, spracovanie materiálu priamo o odberateľa v EÚ, fakturuje bez dph, podáva súhr.výkaz /kod2/.
Počas dovolenky v sro tieto služby za tých istých podmienok poskytla slov.szčo, neplátca dph, registr.podľa § 7a. Slovenská szčo fakturovala slov.sro uvedené služby bez dph a slovenská sro následne odberateľovi v EÚ tiež bez dph a uviedla ich v SV.
Je takýto postup správny?
Ďakujem
a_je_to
06.08.13,14:33
Slovenská SZČO, s registráciou podľa § 7a sa musí riadiť svojím zákonom o DPH. Ten posudzuje dodávku podľa miesta dodania v § 15 a 16. V § 15 je určené medzi dvoma zdaniteľnými osobami miesto dodania tam, kde má príjemca služby sídlo. Teda SR a tým aj povinnosť považovať službu ako by bola dodaná vtuzemsku, teda SR. Bez ohľadu na fakt, že dodanie fyzicky prebiehalo mimo SR. Výnimku ustanovuje § 16/9 pre práce na hnuteľnom majetku, že miesto dodania je tam, kde sa fyzicky vykonajú práce, čo by zodpovedalo ... ale len vtedy, ak by odberateľ bol nezdaniteľnou osobou. Vtedy by však slovenský dodávateľ mal povinnosť registrovať sa v tej krajine, lebo nemá na koho preniesť daňovú povinnosť a musel by ju plniť sám. Všetky dodania, u ktorých sa prenáša daňová povinnosť na odberateľa sa vykazujú v SV. A od IČ SK odberateľovi IČ SK výkaz nezoberie. Lebo je určený pre dodávky do EU. Aj keď v konečnom dosahu nedochádza k úniku na dani, stráca sa tým predľad toku DPH. Neviem, či by to prípadná kontrola u jedného, alebo druhého tolerovala ...