Monika Hruška
24.07.13,15:08
Spoločník v marci 2013 vybral z pokladne 5000 eur, v júni 2000 eur. Účtujem to cez 355 a po minulé roky spoločník zostatok ku koncu roka vždy vyrovnal - buď hotovosť alebo cez účet - podľa toho koľko počas roka povyberal. Nikdy na to nebola zmluva o pôžičke, ani daňová kontrola to nikdy nepýtala. Čo s takými výbermi? Platí obmedzenie 5000 eur na každý výber zvlášť alebo tým, že vybral 5000 v marci, už viac hotovosť takto vyberať nemôže? Ďakujem.
marjankaj
24.07.13,15:12
Monika Hruška
24.07.13,15:15
No ten samotný výber hotovosti z pokladne. Či môžem považovať jeden výber za jeden právny vzťah.
marjankaj
24.07.13,15:50
Právny vzťah nie je výber. Právny vzťah je vzťah medzi dvoma subjektami(SRO a spoločníkom). Na základe čoho je ten výber? Je zmluva o pôžičke?
Monika Hruška
24.07.13,15:58
Zmluva o pôžičke nie je. Spoločníkovi sa nechce ísť do banky a tak si chce vybrať hotovosť z pokladne. V tom je celý problém. Niekedy to vráti po pol roku, inokedy zostatok na 355 vyrovná na konci roka. Nikdy k tomu nemal výhrady ani audítor ani daňová kontrola, na takéto výbery sa nikdy nerobila zmluva o pôžičke. No a ja teraz neviem, ako to riešiť kvôli zákonu o obmedzení platieb.
kukučka
24.07.13,16:09
Nie je to záloha na nákup materiálu?
Monika Hruška
24.07.13,16:14
Záloha na materiál nie. On si to vyberie pre seba ako pôžičku, ktorú po krátkom čase vráti, ale nikdy sa zmluvy na to nerobili.
marjankaj
24.07.13,16:20
Pre seba si môže vyberať až po rozdelení hospodárskeho výsledku.
Monika Hruška
24.07.13,18:21
Možno by to bol ideálny stav, že by to vyberal až zo zisku, lenže čítam tu veľa príspevkov, kde ti spoločníci jednoducho peniaze vyberajú, či už hotovosť, alebo z firemných účtov zaplatia svoje nákupy a nie je to zo zisku. Ja si len neviem rady s tým obmedzením platieb.