Majka69
29.07.13,20:16
Prosím o radu
Sme s.r.o. a sme platcami DPH. Kolega objednal službu od firmy zo sídlom v Nemecku, taktiež platiteľa DPH, ale neposkytol naše IČ DPH. Ide o umiestnenie názvu a info o činnosti našej firmy na medzinár. internetovej stránke (chápem to ako reklamu).. ak to nechápem zle ...
Nem.firma nám službu fakturovala s DPH. Pýtam sa, ako je to s DPH pri tomto type služby? Má sa fakturovať s DPH alebo ak by sme poskytli naše IČ DPH fakturovali by nám to bez DPH a my by sme to zdanili na vstupe aj výstupe (samozdanenie). alebo je to špecifický druh poskyt. služby a robí sa to inak?
Ďakujem
Chrusťa
29.07.13,21:52
Podľa môjho názoru sa jedná o elektronicky dodávané služby, pri ktorých miestom dodania služby je ten členský štát, kde má príjemca služby svoje sídlo, miesto podnikania, resp. bydlisko. DPH platí prijímateľ služby v tom členskom štáte, kde má svoje sídlo, miesto podnikania, resp. bydlisko a uplatní sadzbu dane platnú v tomto členskom štáte. Platiteľ dane – poskytovateľ služby uvedie hodnotu fakturovanej služby a identifikačné číslo pre daň príjemcu služby z iného členského štátu v súhrnom výkaze.Ale nakoľko vy ste si službu objednávali ako nezdaniteľná osoba, fakturovali vám správne s nemeckou DPH. Keby ste službu objednali pod svojím IČ DPH urobili by ste samozdanenie a fakturovali by vám bez DPH. Riadime sa v zmysle §15 zákona o DPH miesto dodania služieb
Majka69
30.07.13,08:39
Ďakujem za radu. Len som si čítala, čo sa považuje za elektr.dodané služby §16 ods. 18, tak neviem... v prílohe Fa je uvedené: your advertisement will be published - teda vaša reklama - inzerát bude publikovaná...
Chrusťa
30.07.13,11:02
§16 odst.18 platí pre poskyt. elektr. služieb osobu z tretej krajiny.. Služby zdaniteľnej osobe kt. je usadená v EU sa miesto dodania určuje na základe §15 ods. 1