galienka
08.08.13,08:11
Ak trvá pracovná smena viac ako 11 hodín ako sa účtuje príspevok zamestnávateľa? Má zamestnávateľ možnosť dať do nákladov za 1 deň na 1 pracovníka /v prípade ak odpracuje viac ako 11 hodín/ 4,40€ (2x2,20€)? A môže mu ako druhú stravu poskytnúť suchú večeru?
avalik
08.08.13,08:25
(2) Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.


sucha vecera nie je teple jedlo
Tweety
08.08.13,08:28
Zaúčtuje to klasicky ako pri zmene nad 4 hodiny. SF,náklad a všetko ostatné bude násobené dvoma. Len s tou suchou stravou to nie je v súlade so ZP. Treba dať lístok, alebo zabezpečiť teplú stravu.
veronikasad
08.08.13,08:38
Dávate zamestnancom gastrolístky, alebo majú zabezpečené stravovanie (výdaj stravy) ?