Katka1010
08.08.13,13:14
Som zamestnana na plny uvazok. Popritom mam prilezitostny prijem podla par. 8 ods. 1 pism. a v sume do 500eur rocne..musim uvedeny prilezitostny prijem niekde uviest?