maša
08.08.13,13:38
Milí poraďáci, mám k vám prosbu. Už dosť dlho hľadám odpoveď, či si môžeme uplatniť dph z dokladu o kúpe postelí a matracov, prípadne keby sa časom kúpilo ešte nejaké zariadenie do prenajímanej nehnuteľnosti, ak firma prenajíma zaradený rodinný dom momentálne fyzickej osobe. Podľa § 49 mi vychádza že nie, ale čo keď o 2 mesiace prenajme nehnuteľnosť nejakej firme? Môžem to zariadenie považovať za drobný hmotný majetok? ďakujem za odpoveď
a_je_to
11.08.13,00:13
Zase ... o až tak veľa nejde, ako by sa zdalo. Ak je tá fyzická osoba ako nepodnikateľ, tak nájomné musí byť oslobodené. Ale len nájomné stavby, nie plného ubytovacieho vybavenia. Poskytovanie plného ubytovacieho komfortu už nie je nájom, ale ubytovacie služby. A tie sú s DPH aj pre nepodnikateľa. Okrem toho u stavby treba meniť účel využitia podľa § 54 a uplatňovať koeficient krátenia odpočtu DPH. Ak dobre rozumiem, pýtaš sa, či aj drobné zariadenie možno zaradiť do odpisovania a úpravy účelu použitia podľa § 54. Áno, možno, iba podľa rozhodnutia firmy. V internej smernici, kde sa to stanoví. Ak Ti to pomôže ... ale s ohľadom na uvedené ... neviem, či by nebolo treba sa zaujímať o tie ubytovacie služby, vrátane živnosti.
Antonia Jendrišáková
11.08.13,09:35
doplním: ubytovacie služby podliehajú DPH vždy, pričom sa posudzujú, ako ubytovanie na dobu kratšiu ako tri mesiace
Antonia Jendrišáková
11.08.13,09:39
doplním: ubytovacie služby sú ubytovanie na obdobie kratšie ako tri mesiace. Tito podliehajú DPH vždy.
maša
12.08.13,11:47
Ďakujem za reakciu, určite aj táto odpoveď mi pomohla. Prenajímateľom je s.r.o., išlo mi len o to, či môžem uplatniť dph z nákupu postelí a matracov k nim. Budem o nich teda účtovať ako drobnom hmotnom majetku na ú 501AE.