Benko
09.08.13,13:07
Stále mi to nejde do hlavy, lebo som neplátca DPH 2.6.2013 kúpim na lízing auto od plátcu DPH (20000+4000), 50% splatím hneď a zvyšok je na splátky. Do majetku zaradím celú sumu vrátane celej dph. Od 7/2013 som plátca DPH, musím prerobiť zaradenie do majetku a jedine júlová splátka bola ako neplátca. Ostatné splátky budem mať už ako plátca DPH. Tak možno existuje spôsob, ako tú DPH odpočítať.
Skúsi niekto?
Tweety
09.08.13,13:10
Prečo by si mal prerobiť zaradenie? MV máš mať zaradené v cene s dph, kedže nie si platiteľom pri jeho zaradení. Od 7. mesiaca si pri splátkach lízingu už budeš nárok uplatňovať, samozrejme, ak splňaš podmienky odpočtu.. Samozrejme ak ide o finančný lízing.
Benko
09.08.13,14:23
Lebo ja som si dal DPH na 022. Preto to mám zmotané.
Petra29
16.08.13,00:29
Pri leasingu DPH nemoze byt sucastou vstupnej ceny /par.25/6.
misha44
16.08.13,01:18
Mala som podobný problém, a toto mi prišlo ako vyjadrenie od daňovákov, tak možno pomože aj tebe:Pre správne posúdenie odpočítania dane je potrebné vychádzať z konkrétnych dohodnutých zmluvných podmienok, z ktorých bude zrejmé, či ide o finančný leasing s právom kúpy prenajatej veci. V prípade, ak ide o finančný leasing s právom kúpy prenajatej veci, z pohľadu zákona o DPH ide o poskytnutie služby, ktorá sa uskutočňuje opakovane počas trvania zmluvy. Daňová povinnosť pri opakovaných službách vzniká podľa § 19 ods. 3 zákona o DPH posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane dodávanú službu vzťahuje a v ten istý deň vzniká zároveň právo na odpočítanie dane. To znamená, ak by deň dodania opakovane dodávanej služby (posledný deň obdobia, na ktoré sa vzťahuje leasingová splátka) spadal do obdobia po registrácii nájomcu za platiteľa DPH, platiteľovi- nájomcovi vzniká právo na odpočítanie dane z uvedenej leasingovej splátky. Ak by však deň dodania opakovane dodávanej služby spadal do obdobia pred registráciou nájomcu, nevzniká nájomcovi právo na odpočítanie dane, pretože prijatú službu nepoužije na účely svojho podnikania ako platiteľ.
Podľa § 55 ods. 1 zákona o DPH má osoba, ktorá sa stala platiteľom, právo odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, kedy sa stala platiteľom.
Ak deň dodania opakovane dodávanej služby (obdobie, na ktoré sa vzťahovala prvá zvýšená splátka), spadá do obdobia pred registráciou nájomcu za platiteľa dane, nevzniká nájomcovi právo na odpočítanie dane z prvej zvýšenej splátky.
Antonia Jendrišáková
16.08.13,07:59
Na karte IM budeš mať sumu istiny, zaplatené poplatky pri uzatváraní zmluvy a kúpnu cenu po skončení lízingu všetky bez DPH toto bude obstarávacia cena IM. Sumy DPH, keď si bol neplatiteľ zaúčtuješ 548/474, ak si v JÚ tak ostatné daňové výdavky.