masliak1
09.08.13,14:58
Postupuje správne zdravotná poisťovňa? Prišlo mi ročné zúčtovanie, kde mi vyčíslili, že mám určitý preplatok. Hneď ale uviedli, že z tohoto preplatku mi odpočítajú daň z príjmu a zvyšok mi pošlú poukážkou. Je to správne, veď tie peniaze boli moje a ja som ich naviac zaplatil poisťovni, ktorá mi ich teraz vracia tak aký príjem? Potom bude lepšie v budúcnosti úmyselne platiť menej a nech mám nedoplatok, ktorý si po RZ zaplatím a mám pokoj. Zdá sa mi postup poisťovne na hlavu. Samozrejme je tam veľa paragrafov a pod.
Tweety
09.08.13,14:59
Je to daň z príjmu, presnejšie zrážková daň.
avalik
09.08.13,15:13
ZoDP

§ 43
(3) Daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide o

j) poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem podľa § 5 alebo § 6, vrátené zdravotnou poisťovňou tomuto daňovníkovi z ročného zúčtovania poistného,136aa)
Katy a R
13.08.13,23:21
................ Potom bude lepšie v budúcnosti úmyselne platiť menej a nech mám nedoplatok, ktorý si po RZ zaplatím a mám pokoj...........

- presne tak ;) človek sa učí a vlastných chybách (aj keď lepšie by bolo na cudzích:confused:)
marjankaj
14.08.13,09:06
................ Potom bude lepšie v budúcnosti úmyselne platiť menej a nech mám nedoplatok, ktorý si po RZ zaplatím a mám pokoj...........

- presne tak ;) človek sa učí a vlastných chybách (aj keď lepšie by bolo na cudzích:confused:)
Je to jedno.
O tú daň zaplatil menej podľa daňového priznania. Znížil si základ dane a platil menšiu daň.
Ale ak mu nevyšlo platiť daň, tak je obabraný.
Katy a R
14.08.13,14:47
- však veď len "nízkopríjmoví" na to doplácajú .. a pre tých to nie je jedno!
Ale ak aj "vysokopríjmový" občan zaplatí schválne menej ... napr o 3,4 evri - tak zarobí (lebo taký nedoplatok nemusí platiť ;))
- ja som mala vlani tuším nedoplatok 7 centov, tento rok len 3 ;) (som ušetrila dokopy na dva rožky vo večernej cene:))
marjankaj
14.08.13,14:49
- však veď len "nízkopríjmoví" na to doplácajú .. a pre tých to nie je jedno!
Ale ak aj "vysokopríjmový" občan zaplatí schválne menej ... napr o 3,4 evri - tak zarobí (lebo taký nedoplatok nemusí platiť ;))
- ja som mala vlani tuším nedoplatok 7 centov, tento rok len 3 ;) (som ušetrila dokopy na dva rožky vo večernej cene:))
A prečo teda nevolíme do parlamentu iba "nízkopríjmových"?