maxac
11.08.13,05:51
Dobrý deň,
firma je s.r.o. neplatca DPH a chce robiť komisionálny predaj, pričom tovar bude prijímať od občana.
1. Pozerala som Obch. zákonník a podľa neho musia byť obe strany podnikatelia. Robí to v praxi niekto takto aj napriek rozporu s tým zákonom...má niekto skúsenosť?

2. V tomto prípade vzniká problém zúčtovania, pretože občan nevystavuje faktúru. Ak by som komis. zmluvu brala ako došlú faktúru, resp. účtovala do záväzkov. Neviem ako to číslovať, pretože ak by som účtovala len zrealizovaný obchod a chcela by som mať číslovanie v účtovníctve také aké je číslovanie koms. zmlúv, vznikol by problém, že by mi chýbali tie zmluvy v číslovaní, ktorých obchod nebol zrealizovaný....Môžem si tieto zmluvy nanovo očíslovať (jedna zml. by mala dve čísla...číslo zmluvy a číslo záväzku v účtovníctve)

3. Tomuto problému s číslovaním by sa dalo predísť, keby som to zaúčtovala rovno cez pokladňu a nie cez dodávateľa.
1. Nákup od komitenta 5xx/211 (priložím PPD a zmluvu)
2. Predaj zákazníkovi 211/5xx (priložím uzávierku z ERP)
Môžem to tak robiť?

4. Je nevyhnuté účtovanie na podsúvahových účtoch tento príjem a výdaj majetku, ktorý ostáva vo vlastníctve komitenta a nie komisionára...Nestačil by zoznam na predajni, kde by boli v tabuľke vypísané všetky zmluvy (t.j. číslo zml., komitent, tovar, odporúčaná predajná cena...atď) spolu so šanónom týchto zmlúv a v prípade kontroly by sa týmto firma preukázala, že tam ten tovar na predajni majú oprávnene?

Všetko by som to samozrejme rozpísala v smernici.

Ďakujem
capricornus.rd
13.08.13,09:40
PPodľa informácií nájdených na internete (a možno aj v Porade) by mal takýto komisionálny predaj prebiehať na základe zmluvy o komisionálnom predaji. Na predaný tovar by mala byť vystavená kúpno- predajná zmluva.
maxac
13.08.13,10:49
Ďakujem za reakciu. Medzičasom som sa už posunula ďalej a zistila, že komis sa môže robiť aj medzi podnikateľom a občanom na základe občianského zákonníka paragraf 737 - Zmluva o obstaraní predaja veci. Len stále mi nie je jasné, to zaúčtovanie, keďže občan nevystavuje faktúru. Či to riešiť cez 321 alebo 211?
maxac
13.08.13,10:59
Tá kúpno predajná zmluva bola myslená ako? V rámci procesu komisionálneho predaja?
capricornus.rd
13.08.13,11:35
Kúpno-predajná zmluva bude vystavená namiesto faktúry (občan faktúru vystaviť nemôže) a podľa mňa môže byť na základe tejto zmluvy účtovaný záväzok (voči občanovi za komisionálne predaný tovar).
capricornus.rd
13.08.13,11:49
Kúpno - predajná zmluva nahradí faktúru za komisionálne predaný tovar od občane (iba predaný tovar - skutočne v predajni realizovaný bude predmetom tejto zmluvy). Na základe K-P zmluvy bude účtovaný záväzok voči občanovi ktorý tovar dodal.