karcoolka1
12.08.13,08:40
Predseda OZ chce používať svoje auto v občianskom združení.
Je povinný prihlásiť auto na daň z MV?

§ 84 Predmet dane
(1) Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O 38) (ďalej len "vozidlo"), ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie 12) alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov 39) (ďalej len "podnikanie").
Ak nepodniká OZ, tak nemusí prihlásiť ani platiť daň z MV?