pepe1350
12.08.13,11:06
Môjmu otcovi došiel list z VUB, že od 1.7.2013 už mu nebudú zrážkovo strhávať daň z úroku plynúceho z hypotekárnych záložných listov (HZL), ktoré vlastní. Ale že si má podávať daňové priznanie. Je to pravda?

Otec má príjem cca 700 Eur/mesačne (starobný alebo invalidný dôchodok), potom vlastní HZL cca za 10000 eur, takže príjem podľa §7 odst. 1 písmeno h) je cca 4% = 400 eur/rok. Do 30.06.2013 to bolo zdaňované zrážkovo a od 1.7.2013 si to má príjemca zdaňovať sám. V zákone sa píše že pokiaľ má nikto zdaniteľné príjmy len do cca 1800 EUR za rok tak ani nepodáva daňové priznanie. Je to tento prípad?

Poznámka:
Pripadá mi divné, že sa štát takto vzdáva príjmov (predtým platil, teraz platiť nebude). A keby tam mal povinnosť podávať daňové priznanie, ako by si mal vysporiadať svoje odvodové povinnosti (resp. musí? aj keď je dôchodca?)?

Doplnenie:
Nikto sa neozval, tak som hľadal ďalej a našiel som to na:
http://www.pp.sk/WebDUPP/main/ArticleShow.aspx?ArtID=48948&print=1
Je tam uvedené že:
"ak daňovník nedosiahne iné druhy zdaniteľných príjmov (napr. dôchodca alebo študent) a tento príjem nepresiahne polovicu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (napr. v roku 2013 sumu 1 867,97 €), takže daňovníkovi nevznikne povinnosť podať daňové priznanie a tento príjem v konečnom dôsledku nezdaní."