Leske
12.08.13,15:51
Dobrý deň poradáci!
Nájde sa taká dobrá duša, ktorá by mi pozrela na účtovanie, či mám správne napísané, ak nie, tak by ma upozornila na to???

1. Prípad - na VBU je napísaný vklad od konateľa, mám to zaúčtovať takto 221/648? Viem že vklad od FO do podnikania je 221/491 ale od PO?
2. Prípad - z UPSVaR dostávame dotácie na mzdy zamestnancov:
ID Nárok na dotáciu 346/384
ID Zúčtovanie do výnosov 384/668 (je to správne? nemalo byť namiesto 668 účet 648?)
VBU Príjem dotácii 221/346
3. Prípad - konateľ so spoločníkom zvýšili ZI
ID Zápis zvýšeného ZI do obchodného registra 419/411
ID Zvýšenie ZI novými vkladmi 353/419
PPD Splatenie pohľadávky na upísané nové vklady - zvýšenie ZI 211/353
Ďakujem vám za odpovede.
eva.toth
14.08.13,11:30
1 /Pri vklade spoločníka treba rozlišovať,
či ide o staré splatenie ešte nesplateného ZI :
účtovanie: pohľadávka za upísané vlastné imanie: 353A/411A
splatenie : 221A/353A
Píšem už len splatenie bankou, Obmedzenie platieb v hotovosti nad 5 000 Eur
a či ide o nové navýšenie ZI:
účtovanie: pohľadávka na zvýšenie ZI: 353A/419A
splatenie: 221A/353A
prevod do ZI: 419A/411A
môže napr. ísť aj o nové navýšenie z nerozdeleného zisku:
účtovanie: preúčtovanie z ner, zisku: 428A/419A
prevod do ZI: 419A/411A
2/ Príspevok od UPSVaR - účtujem keď účtujem mzdy za príslušný mesiac
nárok na dotáciu zamestnávateľa: 346A/648A
nárok na dotáciu zamestnanca: 346A/333/A
príspevok zamestnancovi ku mzde:333A/331A
úhrada od UPSVaR bankou: 221A/346/A zamestnávateľovi
úhrada od UPSVaR bankou: 221A/346/A zamestnancovi
Leske
15.08.13,08:25
tak ony mali splatené ZI ešte v minulom roku, ale tohto roku zvýšili ZI z 5000€ na 10000€. Tak preto sa pýtam, ako to zaúčtovať. Najprv vybavili papiere do obchodného registra - zmeny ZI a konateľ mi povedal, že peniaze (zvyšných 5000€) dal do pokladne v hotovosti....
Leske
15.08.13,08:28
nárok na dotáciu zamestnávateľa? s týmto som sa ešte nestretla... u nás je taký systém, že ked sa robia mzdy, zamestnávateľ vyplatí zamestnancom a potom žiada od UPSVaR dotáciu a keď príde dotácia o mesiac tak vtedy účtujem príjem dotácii. Dotácia ostane zamestnávateľovi a nie zamestnancovi.
eva.toth
15.08.13,15:38
Tak potom účtovanie navýšenia, ako som uviedla v prechádzajúcej odpovedi.
Leske
15.08.13,15:58
ĎAKUJEM :)