Ildikó V
12.08.13,17:35
lŽivnostník má nájomnú zmluvu od r.2009 na dobu neurčitú s mesačnými platbami na základe faktúry 264 € s DPH.Platí v hotovosti. Nájomné mu refunduje úrad práce, ako prevádzkové náklady chráneného pracoviska. Na požiadavku úradu práce sa 1.4.2013 vyhotovil dodatok k zmluve : nájom na dobu určitú t.j. do 31.12.2013, aby mohli refundovať nájomné zaplatené v hotovosti.Podľa najnovších poznatkov aj tak neuznajú výdavok,ako oprávnený, pretože bol vyplatený v hotovosti a vraj dodatok k zmluve na dobu určitú nie je nový právny vzťah a porušili sme zákon 394/2012Z.z.o obmedzení platieb v hotovosti.Úrad práce toto vraj musí hlásiť na daňový úrad. Ak urobíme ukončenie nájmu k 31.3.2013 a spravíme novú nájomnú zmluvu od 1.4.2013, o v súlade so zákonom? Môžem podať takto žiadosť?
marjankaj
12.08.13,18:45
No ja v tomto prípade neviem, prečo nedáš trvalý príkaz v banke na úhradu. A máš po starostiach. A ak by si stratila doklad, tak banka ti vystaví kópiu. Prípadne si vytlačíš z internetu.
Ildikó V
13.08.13,00:39
To už sme spravili na 3 Q, ale tu sa jedná o 2 Q/2013 /apríl,máj,jún/
marjankaj
13.08.13,00:51
Veď to uhraď bankovým prevodom, načo vymýšľaš.
julysak
13.08.13,07:08
Ildikó !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
To sú starosti :D
Cez PPD vrátiš hotovostnú platbu a zaplatší z účtu - - čo je na tom také zložité ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????
promont maja
14.08.13,07:14
... ako ste porušili, resp. čím ... zákon o obmedzení platieb v hotovosti? ... 12 x 264 EUR je stále pod hranicou 5000,00 EUR ... a platbu v hotovosti ... ? ... na základe akého paragrafu toto neuznajú? ... nechcem sa nikoho dotknúť, len sa mi už viackrát stalo, že si pracovníčky ÚPSVaR museli vyžiadať písomné stanovisko z ich ústredia ... napr. zaplatené poistné do zdravotnej poisťovne, napokon obstálo tak, že sme k dokladu predložili aj interný výdavkový pokladničný doklad .. k podaciemu lístku ako dôkaznému prostriedku o doručení, či zaslaní pošty ( mesačného výkazu) taktiež ... podľa môjho názoru by aj úhrada nájomného v hotovosti mala obstáť ... netreba sa vzdávať ... a čo sa týka toho, čo sa bude hlásiť na daňový úrad = tak jedine to, že niekto mal príjmy z prenájmu ... a ak nie je v registri prihlásený ... či?
tictac7
14.08.13,08:20
...zmluva je na dobu neurčitú...a v zákone sa nehovorí o platbách za jeden rok, ale o platbách plynúcich z jedného právneho vzťahu. Takže v tomto prípade to môže byť aj 10 rokov - čo je 31.680 €.... zákon je porušený, na dodržiavanie zákona dohliada DÚ - takže to chcú hlásiť....
marjankaj
14.08.13,09:09
Tak-tak. Ten zákon musel vymyslieť nejaký génius.
Právny vzťah je asi aj nákup v tescu na ich kartičku.:eek:
Ak prekročí obrat 5000 € napríklad v roku 2005, tak bude musieť platiť bezhotovostne.