Manone
14.08.13,10:50
Dobrý deň! Chcela by som sa poradiť, ako v tomto účt. období doúčtovať majetok, obstaraný aj používaný v min. roku, ktorý predchádzajúca pani účtovníčka akosi zabudla zaúčtovať? Mám k dispozícii kúpnu zmluvu z 09/2012. Úhrada bola tiež min. rok, časť v hotovosti a zvyšok cez spotrebný úver. O majetku však vôbec nie je účtované na 042, 082 atď. ani o hotovostnej úhrade. Úver je naúčtovaný tiež úplne zle. Dodatočné daň. priznanie za r. 2012 nechceme podávať. Vopred ďakujem za odpovede.
a_je_to
15.08.13,13:10
Všetko chýbajúce zaúčtuješ do tohto roka, aby účtovníctvo bolo konečne úplné a hlavná kniha sedela = okruhy majetku a platieb boli uzavreté, bez otvorených zostatkov, zostatky peńazí a úveru sedeli. Teda obstaranie majetku, jeho zaradenie a úhrada záväzkov, aj účtovný odpis. Daňové odpisy z tohto majetku za minulý rok považuješ za prerušené. Keďže zo zaúčtovania prípadov nevznikla vyššia daňová povinnosť, dodatočné priznanie podávať nemusíš. Iba sumy účtov, ktoré mali byť účtované už vlani vyčísliš a zdôvodníš v poznámkach k účtovnej závierke.
Manone
15.08.13,18:09
Ďakujem za odpoveď. Tak som to mala aj premyslené. Ešte som tu medzitým našla v nejakej téme, čo sa týkala ale finančného majetku, že v tomto prípade by som už nemusela účtovať obstaranie cez 042 ale rovno na účet 022. Môže byť? :-)
a_je_to
15.08.13,22:57
Ja ti nemôžem udeliť výnimku z dodržania postupov ... ak sa raz zložky obstania hmotného majetku účtujú na 042, tak to asi treba tak účtovať a po ukončení a zosumarizovaní zaradiť protokolom a jedným zápisom na 022/042. Na 022 priamo sa účtuje inventúrny nález nejakého majetku, ale ako 022/082, čiže akoby odpísaný ... to si mala na mysli ? Lebo na 022/221 a pod. sa naozaj neúčtuje.
Manone
16.08.13,11:14
Nie. Na mysli som mala, ze niekto radil, ze majetok zauctovat priamo na prisl. ucet, cize 022, kedze obstaranie prebehlo uz min. rok a nie teraz. Ze v tomto roku nic neobstaravam. Ale naozaj bude pre mna lepsie zauctovat cely okruh tohto uctovneho pripadu tak ako ma byt, cize aj s 042. Dakujem.
Stefan2005
16.08.13,11:58
... doporučujem udelené rady konfrontovať s aktuálnym znením predpisov; napr. ak by si chcela majetok vykázať ako prebytok - novozistený pri inventarizácii, tak si treba prečítať §21, PUPU:
"ods. (2) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok novo zistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou, účtuje sa so súvzťažným zápisom na účet 384 – Výnosy budúcich období a tieto sa rozpúšťajú rovnakým spôsobom ako dotácie podľa § 56 ods.12."

... takže žiadne akoby odpísaný majetok, žiadne 022/082 ale účtovanie a odpisovanie v zmysle už 5 rokov platnej zmeny....
a_je_to
21.08.13,14:35
... hmmmm ! Fakt je to tak ! Hoci .... postupy pre PÚ tu na Porade pod Zákony uvádzajú v posledných aktualizáciách až k 1.1.2012 v § 21/2 toto :

§ 21
Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého finančného majetku

(2) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok novo zistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou, účtuje sa so súvzťažným zápisom na príslušný účet oprávok. Ak ide o neodpisovaný dlhodobý hmotný majetok novo zistený pri inventarizácii ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou účtuje sa so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

... človek už nemôže veriť fakt ... iba originálu zbierky zákonov a FS ... dal som sa nachytať ... Inak ? ... bezobsažná zmena, vedúca k zvyšovaniu zbytočnej byrokracie a účtovania o ničom .... ale .... predpis je predpis, však ? ... !