Enyma
14.08.13,15:59
Zálohová fa 100 % - uhradená 06.08.2013 na pobyt od 05.08.13 - 09.08.13.
Daňový doklad k platbe - dátum dodania 06.08.2013 - je to správne ?
Tweety
14.08.13,16:19
Je.