bobabobek
15.08.13,07:45
Tému poistenia domov správcom pri schvaľovaní úveru som zadal pred nedávnom, niektorí mi svoje názory zo svojho regiónu napísali ale nechápem jedno, že niektorí správcovia takéto uznesenia, čo sa týka poistenia domu aby od nich neodišiel vôbec nepotrebujú schvaľovať veď je povinnosť správcu vybaviť pre vlastníkov čo najvýhodnejšie podmienky a pokiaľ sú vlastníci spokojní zo správcom nemajú prečo riešiť zmenu správcu či to budú mať ošetrené v uznesení alebo nie. Dokonca už som sa stretol s tým, že aj finančná inštitúcia si dá do úverovej zmluvy vetu typu, že vlastníci berú na vedomie, že v prípade zmeny správy, alebo správcu bytového domu je banka oprávnená prehodnotit' podmienky pre poskytnutie zvýhodnenia na úrokovej sadzbe. Čo si myslíte je takýto postup čo sa týka zmeny správcu bežný veď úver platia vlastníci nie správca? Čo sa zmení na splácaní úveru ak dom zmení správcu? Budem rád keď mi to odborníci vysvetlia.
julysak
15.08.13,08:00
čo sa zmení (voči banke), ak sa zmení správca ?

Lachké = zmení sa kamarát na (možno) nekamaráta :D
sito
15.08.13,12:25
Nič sa nezmení na tom, že úver musia splatiť spoluvlastníci domu, vlastníci bytov v dome.

Také zateplenie, celková rekonštrukcia, modernizácia domu sa spláca 10 - 30 rokov.

Takže, pre správcu istota príjmu, že počas splácania nie je možné zrušiť zmluvu o výkone správa, prípadne za odplatu.

Čo sa mení, môže, že správca sa stane vydieračom ...
bobabobek
15.08.13,12:42
Je mi to jasné len čo sa týka toho správcu je to protizákonné, aby vlastník nemohol disponovať zo svojou nehnuteľnosťou a nakladať s ňou podľa vlastného uváženia-to znamená, že keď chce zmeniť správcu tak ho zmení a nie podľa nejakého uznesenia či už v banke alebo u správcu musí byť ticho a aj keby bol akokoľvek nespokojný nemôže s tým nič robiť je toto v tomto, že vraj demokratickom štáte možné? Veď dosť čo ho šklbe banka a ešte ho bude šklbať aj správca s ktorým je nespokojní je toto právo výberu a vlastného slobodného rozhodnutia?
julysak
16.08.13,09:59
Nič sa nezmení na tom, že úver musia splatiť spoluvlastníci domu, vlastníci bytov v dome.

Také zateplenie, celková rekonštrukcia, modernizácia domu sa spláca 10 - 30 rokov.

Takže, pre správcu istota príjmu, že počas splácania nie je možné zrušiť zmluvu o výkone správa, prípadne za odplatu.

Čo sa mení, môže, že správca sa stane vydieračom ...

Sitko. To čo píšeš za BLBOSTI ????????????
julysak
16.08.13,10:02
Je mi to jasné len čo sa týka toho správcu je to protizákonné, aby vlastník nemohol disponovať zo svojou nehnuteľnosťou a nakladať s ňou podľa vlastného uváženia-to znamená, že keď chce zmeniť správcu tak ho zmení a nie podľa nejakého uznesenia či už v banke alebo u správcu musí byť ticho a aj keby bol akokoľvek nespokojný nemôže s tým nič robiť je toto v tomto, že vraj demokratickom štáte možné? Veď dosť čo ho šklbe banka a ešte ho bude šklbať aj správca s ktorým je nespokojní je toto právo výberu a vlastného slobodného rozhodnutia?

Z.z. č. 182/1993 vraví, že na výpoveď zmluvy o správe treba nadpolovičnú väčšinu všetkých / výpovedná lehota je 3 mesiace (ak ste sa nenechali opinkať a nepodpísali ste dlhšiu :D )

PS
šikovní vlastníci by vedeli zmeniť správcu 3x za rok !
mackoivan
18.08.13,09:10
my sme zmenili správcu aj bez vypovedania - zo dňa na deň- neexistovala zmluva o výkone správy. A to úver tiež vybavil bývalý predseda (v jednej osobe správca)
sito
18.08.13,13:15
Nič sa nezmení na tom, že úver musia splatiť spoluvlastníci domu, vlastníci bytov v dome.

Také zateplenie, celková rekonštrukcia, modernizácia domu sa spláca 10 - 30 rokov.

Takže, pre správcu istota príjmu, že počas splácania nie je možné zrušiť zmluvu o výkone správa, prípadne za odplatu.

Čo sa mení, môže, že správca sa stane vydieračom ...

Sitko. To čo píšeš za BLBOSTI ????????????

No, blbosť to je, ale ak je podpísaná a väčšinou, dokonca dvoma tretinami. Môžu zmeniť, ale aj zaplatiť musia, alebo sa súdiť o tú podpísanú, schválenú sumu.

Mucha sadne nalep. Šťastie na vola ...

:);)
bobabobek
19.08.13,06:45
Sito zdravím len nechápem tvojej odpovedi "Môžu zmeniť, ale aj zaplatiť musia......." Ak môžeš vysvetli mi to. Pôjdem od začiatku vlastníci majú správcu, ktorý im musí podľa zákona 182 dojednať čo najvýhodnejšie podmienky. To znamená, že im vybaví výhodný úver na obnovu domu, ktorí vlastníci budú splácať. Úver je možné odhlasovať 2/3 väčšinou vlastníkov. Samozrejme šikovný správca im dá pri písomnom hlasovaní schváliť aj dodatok k zmluve o výkone správy (čo je podľa zákone neprípustné nakoľko všetky zmeny k zmluve o výkone správy môžu byť riešené len na schôdzi vlastníkov nie písomným hlasovaním) - záväzok, že počas doby splácania úveru budú správu domu zabezpečovať prostredníctvom správcu XY tým, že pred uvedenou dobou môžu vlastníci ukončiť zmluvu o výkone správy so správcom XY, len s podmienkou, ak počas výpovednej lehoty vyplatia nesplatenú časť úveru a
ostatné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o úvere na účet fondu opráv - kde vlastne vlastníci schvaľujú, že počas splácania úveru nie je možné zmeniť správcu. Ako poznáme možno 5 % vlastníkov v dome ovláda znenie zákona 182 takže vlastníci spolu s úverom odhlasujú aj toto uznesenie. A čo teda majú vlastníci zaplatiť zbytok úveru, ktorý im dala finančná inštitúcia správcovi keď ho chcú zmeniť? Nie je to proti zdravému rozumu? A toto určite nemá žiadna banke v úverovej zmluve. Je to len postup ako udržať domy. Takže preto Sito vysvetli mi to bližšie vďaka.
bobabobek
02.09.13,12:29
Takže stalo sa to čo banka dala do zmluvy pretože dom zmenil správcu mohla prehodnotiť výšku úrokovej sadzby a prehodnotila ju tak, že ju zdvihla o 0,5% je vôbec toto normálne? To znamená keď dom môže podľa zákona zmeniť správcu hocikedy tak banka si môže upravovať úrok tiež pri každej zmene správcu či? Takže prečo by mali byť vlastníci nespokojní zo správcom a prejaviť svoju nespokojnosť jeho zmenou. Nech čušia aby sa im náhodou nepomstila aj banka keď by nedajbože boli s pôvodným správcom nespokojní ľudia chápete to toto už nie je biznis toto je zdieranie vlastníka platiaceho poctivo úver niekoľko desiatok rokov.