Mila123
15.08.13,15:41
Dobrý deň,

rada by som sa opýtala ako mám postupovať,
- szčo a zároveň ZC, s preukazom ŤZP, poberateľ SD a zároveň v roku 2012 mala vyplatené podiely na zisku (je spoločníčkou)
- v zákonnej lehote sme jej nahlásili príjem za dividendy a došlo RZZP s prekvapujúcim výsledkom .....že je v preplatku....
prepočítala som jej RZZP, ktoré je správne zúčtované, ale teraz mám dilemu, ak platila preddavky na ZP vo vyššej sume (podľa DP za rok 2010) a podané DP typ B, ako szčo bolo v nízkej sume , preddavky jej boli započítané ako nákladová , resp. výdavková položka FO a teraz , tým, že priznala príjem za dividendy, pokryla celé preddavky (kt. boli výdavkom)....
je to správne? alebo ako mám postupovať?
Suma o ktorej je reč = 570 €
Ďakujem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

prikladám stanovisko FS (aj moju otázku, pre kompletnosť)

Dobrý deň,

Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné:
Podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide o poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príje , vrátené zdravotnou poisťovňou tomuto daňovníkovi z ročného zúčtovania poistného.

Daň vybraná zrážkou sa považuje za vysporiadanú a neuvádza sa v daňovom priznaní. Rovanko nebude u daňovníka táto zrazená daň ani vrátený preplatok ovpylvňovať daňovú povinnosť za predchádzajúce obdobia. Daňovník nebude spätne opravovať daňové priznanie.

Ing. Marta Boráková
Odbor služieb pre verejnosť

Váš dopyt:

Dobrý deň,

rada by som sa opýtala ako mám postupovať,
- szčo a zároveň zamestnancom, s preukazom ŤZP, poberateľ starobného dôchodku a zároveň v roku 2012 mala vyplatené podiely na zisku (je spoločníčkou)
- v zákonnej lehote sme jej nahlásili príjem za dividendy a došlo RZZP (ročné zúčtovanie zdravotného poistenia) s prekvapujúcim výsledkom .....že je v preplatku....
prepočítala som jej RZZP, ktoré je správne zúčtované, ale teraz mám dilemu, ak platila preddavky na ZP vo vyššej sume (podľa DP za rok 2010) a podané DP typ B, ako szčo bolo v nízkej sume , preddavky jej boli započítané ako nákladová , resp. výdavková položka FO a teraz , tým, že priznala príjem za dividendy, pokryla celé preddavky (kt. boli výdavkom)....
je to správne? alebo ako mám postupovať?
Suma o ktorej je reč = 570 ?
Celkový preplatok z RZZP bol vysporiadaný zrážkovou daňou
Ďakujem
veronikasad
15.08.13,16:03
Ak som dobre rozumela, z poistenia SZČO jej vznikol preplatok ?
Mila123
15.08.13,16:05
áno, ale ten započítali za dividendy, a konečný preplatok cca 100 € zdanili.....
veronikasad
15.08.13,16:10
U SZČO by som zaúčtovala preplatok zo SZČ ako storno výdavku (časť, ktorá nebola zdanená) a časť ktorú zdanili ako ostatný nezd.príjem.
veronikasad
15.08.13,16:14
Nedá sa mi dopísať do predch. príspevku - storno výdavku v členení poistné
Mila123
15.08.13,20:27
ale tento rok má preddavky cca 15 € mesačne......
ďakujem Veronika, napíšem na drsr.sk, pridám ich stanovisko,.....
Mila123
23.08.13,12:31
t.j. nič nerobíme, szčo si uplatnila vo výdavkoch aj poistné na ZP za vyplatené dividendy