ivetakli
15.08.13,19:12
Platiteľ DPH, má uzatvorenú zmluvu o spolupráci s dodávateľom na odber tovaru, na základe ktorej má nárok na odmenu vo výške 80,- bez DPH. Bude vystavovať FA, stáva sa táto odmena predmetom DPH, alebo je oslobodená?
Antonia Jendrišáková
17.08.13,13:05
Ak je to odmena za sprostredkovanie predaja tovaru a Ty si platiteľ DPH, podlieha táto odmena DPH. Je to poskytovanie služieb.
ivetakli
28.09.13,20:10
prepáčte zabudla som sa poďakovať
Antonia Jendrišáková
10.10.13,17:47
je to v pohode.